Nieuwe afspraken over te bouwen woningen in Helmond

De Helmondse woningcorporaties en huurbelangenorganisaties gaan in de periode 2021-2024 in totaal 1141 nieuwe woningen bouwen. Met de gemeente Helmond zijn nu de prestatieafspraken voor het jaar 2022 vastgesteld. Deze zijn gericht op de pijlers: betaalbaar en beschikbaar, duurzaamheid en inclusiviteit. 

Gaby van den Waardenburg, wethouder Wonen van de gemeente Helmond: “Met deze ambitieuze en breed gedragen afspraken maken wij ons sterk voor de Helmonders met minder hoge inkomens. Zij verdienen het ook om zo aangenaam mogelijk te wonen voor een goede prijs. Ook dragen deze afspraken bij aan meer duurzaamheid in Helmond, een absolute prioriteit voor onze toekomst.”

Mirjam Kräwinkel, directeur WoCom, namens de woningcorporaties: “Met deze afspraken investeren we in de stad van vandaag en van morgen waarin er voldoende plek is voor iedereen om goed te wonen en actief deel te nemen aan de samenleving.“

Betaalbaar en beschikbaar

Om te zorgen dat alle inwoners in Helmond kunnen blijven meedoen is voor de komende jaren afgesproken dat minimaal 75% van de woningen bereikbaar en betaalbaar moet zijn voor de lagere inkomens. Zowel met het huurbeleid en het energiezuiniger maken van woningen wordt ingezet op het laag houden van de woonlasten. Bovendien wordt het huidig beleid voortgezet om huisuitzetting op basis van huurschulden te voorkomen. Half 2022 komt er een doorstromings-regeling met als mogelijk onderdeel het labelen van woningen voor specifieke doelgroepen. Ook wordt de mogelijkheid verkend voor de bouw van middenhuur woningen. En om de nieuwbouw te versnellen en betaalbaar te houden, worden meer gestandaardiseerde woningen gebouwd.

Duurzaamheid

De gemeentelijke ambitie is erop gericht om in 2035 als stad klimaatneutraal. Woningcorporaties leveren daaraan een bijdrage. Nieuwbouwwoningen worden duurzaam gerealiseerd terwijl de bestaande woningvoorraad wordt aangepast met als doelstelling gemiddeld label A in 2030. Daarnaast wordt de toepassing van zonnepanelen door de woningcorporaties waar mogelijk bevorderd. Ook gaan de gemeente, de woningcorporaties en de huurbelangenorganisaties gezamenlijk onderzoeken hoe energie-armoede als gevolg van gestegen prijzen voorkomen kan worden.

Inclusiviteit

De woningcorporaties en de gemeente Helmond streven ernaar dat inwoners zich thuis voelen in hun woning en wijk. Extra aandacht gaat uit naar mensen voor wie goed leven nog niet zo vanzelfsprekend is. Ze zetten zich in om de veerkracht van wijken en de wijkbewoners te vergroten, onder meer door een experiment met maatschappelijke toewijzing. Daarbij worden huurwoningen op basis van een maatschappelijke tegenprestatie van de huurder toegewezen.

 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Gemeente Helmond afd. Persdesk

Bron: Gemeente Helmond afd. Communicatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *