Nieuwe ‘totaalaanpak’ huiselijk geweld Oost-Brabant

Oost-Brabant start een pilot met een nieuwe aanpak voor huishoudens waarin ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling steeds weer de kop opsteken. Vaak spelen meerdere problemen tegelijk, zoals schulden, ziekte, verslaving, psychische problemen en criminaliteit. “Door die problemen met iedereen tegelijk aan te pakken in plaats van één voor één, doorbreken we de cirkel van geweld”, zegt bestuurder Cathalijne Dortmans (wethouder gemeente Helmond) namens de gemeenten in Zuidoost-Brabant.

MDA++ is een multidisciplinaire aanpak, waarin instanties en hulpverleners samen optrekken”, vertelt Dortmans, wethouder Jeugd, Onderwijs, Gezondheid & Brede Welvaart van de gemeente Helmond. “Zo vergroten we de kans dat het geweld ook écht stopt.”

Niet zwart-wit

Structurele onveiligheid kan gaan om kinderen die hun ouders mishandelen, of andersom. Denk daarbij aan eerwraak, geweld tussen partners of ex-partners, stalking of seksueel geweld en seksuele uitbuiting. De problemen en het geweld worden vaak van generatie op generatie doorgegeven. Het zijn de situaties waar hulpverleners van wakker liggen. Waarvan de buren zeggen: dat gaat nog een keer helemaal fout. “Wat het zo lastig maakt, is dat het niet zwart-wit is”, aldus Dortmans. “Er is meestal niet één partij de goede en één de slechte. Iedereen in het huishouden draagt – vaak onbedoeld en onbewust – bij aan het in stand houden van de situatie. De kracht van MDA++ zit in het overzien van álles dat het geweld oproept en in stand houdt. En hoe dat allemaal op elkaar inwerkt en elkaar versterkt, en dáár vervolgens iets aan doen.”

Pilot

De totaalaanpak MDA++, ‘Multidisciplinaire Aanpak’, is onderdeel van het landelijke programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Justitie en veiligheid (J en V) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). In totaal 31 gemeenten in Oost-Brabant, hulpverlening, medische zorg, politie, justitie, reclassering en ervaringsdeskundigen willen in een pilot van drie jaar van deze aanpak een succes maken. De pilot is aanvullend op het al bestaande aanbod en de ontwikkelingen in de regio op het gebied van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De pilot startte op 1 juni bescheiden met ongeveer twintig huishoudens in het eerste jaar. Deze hebben alle te maken met complexe problemen, herhaald geweld en onveiligheid. In de komende twee jaar moet de aanpak zich in Oost-Brabant uitbreiden tot zo’n 50 à 75 casussen per jaar. Fontys Hogescholen en Avans Hogeschool doen tijdens de looptijd onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *