Omgevingsvergunning is nodig voor kamerverhuur

Eigenaren of huurders van woningen moeten een omgevingsvergunning aanvragen om kamers te verhuren. In de meeste gevallen mag er maar één huishouden op een adres wonen. Om kamerbewoning mogelijk te maken is er zo’n omgevingsvergunning nodig. Van 8 september tot en met 5 oktober is deze aan te vragen. De vergunning is maximaal 10 jaar geldig.

Iedereen die meedoet met deze uitgifteronde heeft een grotere kans dat voor het pand toestemming wordt verleend dan wanneer er op een later moment om toestemming gevraagd wordt. De gemeente verleent namelijk geen medewerking aan kamerbewoning, als een pand binnen 100 meter van een eerder vergund kamerbewoningspand ligt.

Voorwaarden en aanvraag indienen

Alle voorwaarden staan in de ‘Beleidsregel kamerbewoning gemeente Helmond 2021’ op www.helmond.nl. Een aanvraag omgevingsvergunning gebeurt digitaal via het Omgevingsloket (www.omgevinsgloket.nl).

Omgevingsvergunning verplicht

In de meeste gevallen geldt dat zonder omgevingsvergunning geen kamers verhuurd mogen worden. De gemeente let hier de komende tijd extra goed op.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Liam Toll - Redactie

Liam Toll volgt namens DitisHelmond de Helmondse politiek, schrijft verhalen en houdt interviews voor de nieuwsuitzendingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *