Onderzoek naar geluidsoverlast Ted’s Arcade

De partij Mi Hellemonders heeft bij het college van B en W gemeld dat er opnieuw klachten van geluidsoverlast binnen zijn gekomen van bewoners van de Smalle haven in Helmond. De geluidsoverlast zou afkomstig zijn van (bezoekers van) gamehal Ted’s Arcade. Ook vorig jaar waren er al klachten over geluidsoverlast. Die heeft de gemeente inmiddels opgelost, onder meer door het bankje aan de voorzijde van de gamehal te verwijderen.

Blijkbaar was de gemeente niet op de hoogte van de recente geluidsklachten. “Deze zijn niet bij ons gemeld, wij hebben dit uit de media vernomen”, aldus het college. “Gezien het feit dat de klachten bij ons niet bekend zijn, hebben de toezichthouders hier ook niet op kunnen controleren. In het verleden zijn wel controles uitgevoerd naar aanleiding van overlast-gevende jeugd.”

Activiteitenbesluit

Mi Hellemonders vraagt zich ook af of het normaal is dat overmatig geluid na 22.00 uur wordt toegestaan. “Ted’s Arcade valt onder het Activiteitenbesluit”, zegt het college hierover. “Hierin staan geluidsnormen die bescherming aan de omgeving moeten geven. Om te kunnen vaststellen of er sprake is van overmatig geluid, is een geluidmeting nodig. Deze geluidmeting heeft nog niet plaatsgevonden.”

Al voor de start deed Ted’s Arcade een zogenaamde ‘melding Activiteitenbesluit. Op grond daarvan keek de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) of volgens de melding muziek ten gehore zou worden gebracht. Hiervan was volgens de melding geen sprake. Om die reden vond geen geluidsonderzoek plaats. Geluid afkomstig van speelautomaten is namelijk geen toetscriterium bij een melding Activiteitenbesluit.

Alsnog geluidsonderzoek

Naar aanleiding van de nieuwe klachten heeft het college de ODZOB nu alsnog verzocht om een geluidmeting te verrichten. Om zo vast te stellen of Ted’s Arcade aan de normen voldoet. De ondernemer en klagers zijn hiervan inmiddels op de hoogte. Daarbij wordt gemeten in de situatie met de deuren dicht én open. Is er sprake van een overschrijding van de geluidsnormen, dan wordt samen met de ondernemer gezocht naar een passende
oplossing. De ondernemer heeft al aangegeven eventueel een geluidssluis te willen toepassen bij overschrijding van de geluidsnormen.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *