Ontmoetings- en informatieavond voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel

Maandag 14 november organiseert Café Brein een ontmoetings- en informatieavond voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).
Thema van deze avond is ‘NAH in het gezin’

Als er in het gezin iemand hersenletsel oploopt, dan gebeurt er nogal wat in een gezin.
De wereld staat op zijn kop. Niet alleen de getroffene, maar ook de partner en de kinderen moeten wennen en leren omgaan met de nieuwe situatie.

De gevolgen van hersenletsel binnen het gezin kunnen van invloed zijn op het persoonlijke, sociale en werkzame leven. In plaats van een zelfstandige, actieve partner, kan het zijn dat iemand na hersenletsel afhankelijk, snel vermoeid en/ of overprikkeld raakt.
In plaats van samen zorgen voor, heeft degene met hersenletsel soms ook hulp nodig in het dagelijkse leven. Hersenletsel drukt dan een grote stempel op het hele gezin.
Problemen met opvoeding, onbegrip uit de omgeving, overbelasting, rolverwarring en relatieproblemen zijn veel voorkomende gevolgen.

Deze avond zal stil gestaan worden bij de gevolgen van hersenletsel binnen een gezin.
Waar loop je als gezin tegenaan? Hoe kun je als gezin leren omgaan met de nieuwe situatie en rolverwarring? En waar kun je terecht voor hulp, ondersteuning en advies.
Gastspreker deze avond is Miranda van der Hop, Pit – verpleegkundige werkzaam bij GGZ oost-Brabant bij het hoog specialistisch centrum voor hersenletsel en neuropsychiatrie.

Café Brein

Café Brein is de tweemaandelijkse ontmoetingsavond voor mensen met NAH, mantelzorgers en andere betrokkenen. Op deze avonden gaan informatie en gezelligheid samen. Hebt u hersenletsel of bent u partner, familielid of gewoon belangstellende, dan bent u van harte welkom in Café Brein Helmond.

Locatie

Café Brein vindt van 19.30 uur tot 21.00 uur plaats in lunchroom De Keyser aan de Torenstraat 17 in Helmond. Inloop vanaf 19.15 uur.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Lunchroom de Keyser T 0492 590609

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.