Ontwerp-projectplan herinrichting kop van ’t Gulden Land ter inzage

Waterschap Aa en Maas en de gemeenten Helmond en Laarbeek herinrichten het gebied vanaf de Kop van Aarle-Rixtel tot aan Helmond-Noord. Dat doen zij onder de noemer ’t Gulden Land en binnen een aantal deelprojecten. Voor het deelproject Natuurontwikkeling is een ontwerp uitgewerkt tot een ontwerp-projectplan Waterwet. Dat ligt sinds 8 april tot en met 20 mei ter inzage.

De focus van het plan ligt op het klimaatbestendig inrichten van het gebied en herstel van de natuur. Het terrein is deels verwilderd en slecht toegankelijk. Ruim een kilometer van de Aa wordt ontwikkeld tot een natuurlijke beek dat klimaatextremen beter aan kan. Er wordt een ecologische verbindingszone aangelegd die planten en dieren meer leefruimte biedt. Dit is goed voor de biodiversiteit. Meer dan 12 hectare extra natuur wordt aangelegd,in combinatie met recreatiemogelijkheden zoals wandelpaden, een voetgangersbrug, toegangspoorten en parkeerplaatsen.

Proces

De planmakers houden zoveel mogelijk rekening met ideeën die zijn opgehaald tijdens sessies met omwonenden en andere belanghebbende partijen. Ook studenten van Helicon opleiding Outdoor en Recreatie zijn bevraagd. Wandelen, natuurbeleving, rust en zicht op het water bleken over het algemeen belangrijke elementen voor de inrichting. Het ontwerp is meerdere malen besproken met de klankbordgroep voor ’t Gulden Land. Daaraan nemen inwoners uit de gemeenten en partijen zoals natuurverenigingen en ondernemersorganisaties deel.

Inzage & zienswijzen indienen

Het ontwerp-projectplan Waterwet ligt sinds 8 april tot en met 20 mei ter inzage. Als er inhoudelijke bezwaren zijn tegen het plan kunnen belanghebbenden formeel een zienswijze indienen. De kennisgeving staat op  www.officielebekendmakingen.nl. De stukken staan op www.aaenmaas.nl/guldenland. Bij vragen over het ontwerp-projectplan Waterwet of de procedure kan men contact opnemen met projectleider Ernst-Jan Melisie, tel 06-22 05 59 23 of emelisie@aaenmaas.nl.

Planning

Naar verwachting is het formele proces na de zomer afgerond en kan de aanbesteding voor een aannemersbedrijf in het najaar starten. Het uitvoeren van het deelproject Natuurontwikkeling staat dan gepland voor begin 2023.

 

Meer informatie

Op www.aaenmaas.nl/guldenland is meer informatie te vinden over het deelproject Natuurontwikkeling en de andere deelprojecten. U kunt zich via de website ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Zo blijf u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

(foto: Gemeente Helmond)

 

 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.