Ontwerpplan voor beekherstel Gulden Aa ter inzage

Waterschap Aa en Maas en de gemeenten Helmond en Laarbeek herinrichten het gebied vanaf de Kop van Aarle-Rixtel tot aan Helmond-Noord. Dat doen zij onder de noemer ’t Gulden Land en binnen een aantal deelprojecten. De naam verwijst naar het beekje de Gulden Aa dat door het gebied stroomt. Ook stond vroeger het Gulden Huis midden in het gebied. ’t Gulden Land moet een plek worden waar natuur, water, cultuurhistorie en recreatie hand in hand gaan. Voor het deelproject Beekherstel Gulden Aa ligt het ontwerp-projectplan Waterwet vanaf 8 juli tot en met 19 augustus ter inzage.

In deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze op het ontwerp-projectplan Waterwet ‘Beekherstel Gulden Aa’ indienen.

De Gulden Aa ontspringt aan de rand van het centrum van Helmond. Vervolgens stroomt de beek door de Bundertjes en mondt uit in de Aa. 1,3 kilometer van dit traject wordt heringericht en deels verlegd. Doel van alle maatregelen is meer biodiversiteit in het gebied.

Maatregelen

Zo zal de Gulden Aa door een aantal ingrepen op sommige plekken sneller of juist langzamer stromen. Door het verschil in stroomsnelheden verbetert de waterkwaliteit. Dit maakt de beek aantrekkelijker voor planten en dieren zoals ijsvogels en beekjuffers. Daarnaast wordt het deel van de Gulden Aa dat nu tegen de Kanaaldijk Noord-Oost ligt, 50 meter landinwaarts verplaatst. In de nabijheid worden enkele poelen aangelegd; een interessante leefomgeving voor onder andere kikkers en salamanders. De stuw die net voor de aansluiting met de Aa ligt, wordt vispasseerbaar gemaakt. Zo hebben vissen meer ruimte om te zwemmen, ook goed voor de biodiversiteit.

Tot slot komt er een nieuwe brug voor fietsers op de plek waar de Gulden Aa het Janus Meulendijkspad kruist, beter bekend als het ‘Koeienpad’. De oude brug bij de Kanaaldijk Noord-Oost was aan vervanging toe.

Voorafgaand proces

In het plan komen zoveel mogelijk de ideeën terug die omwonenden en belanghebbenden hebben aangedragen tijdens eerdere werksessies voor ’t Gulden Land. Wandelen, natuurbeleving, rust en zicht op het water zijn belangrijk. Het ontwerp voor het beekherstel van de Gulden Aa is besproken met de klankbordgroep voor ’t Gulden Land, waaraan inwoners uit de gemeenten en partijen zoals natuurverenigingen en ondernemersorganisaties deelnemen.

Procedure

Het ontwerp-projectplan Waterwet ligt vanaf 8 juli tot en met 19 augustus ter inzage. Als er inhoudelijke bezwaren zijn tegen het plan kunnen belanghebbenden formeel een zienswijze indienen.

Planning

Naar verwachting is het formele proces na de zomer afgerond en kan de aanbesteding voor een aannemersbedrijf starten in het najaar. Het uitvoeren van de werkzaamheden aan de Gulden Aa staan dan gepland in het voorjaar van 2023, omdat de omstandigheden hiervoor droog moeten zijn.

Meer informatie

Op www.aaenmaas.nl/guldenland is meer informatie te vinden over het deelproject Beekherstel Gulden Aa en de andere deelprojecten.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.