‘Onvoldoende draagvlak voor schoolontbijt’

De gemeente Helmond start op korte termijn geen lokaal initiatief voor de invoering van het schoolontbijt. Volgens het College van B en W is daarvoor op dit moment nog onvoldoende draagvlak.

De Rijksoverheid lanceerde onlangs het programma schoolmaaltijden.nl. Dat gebeurde in het kader van kansengelijkheid in Nederland. Het programma biedt voor 2023 verschillende keuzes; van ontbijtvouchers tot het organiseren van schoolontbijt in de klas. Zo kunnen scholen kijken wat het best past bij hun wensen, leerlingen en mogelijkheden. De scholen waarvan 30% of meer van de leerlingen uit een gezin komt met een laag inkomen, kunnen gebruik maken van het aanbod. Verschillende scholen in Helmond meldden zich hier inmiddels voor aan. Of het programma in 2024 een vervolg krijgt, is nog niet bekend. Een evaluatie volgt later dit jaar.

Geen lokaal initiatief

De lancering van schoolmaaltijden.nl is ook een van de redenen dat de gemeente niet kiest voor een lokaal initiatief. “Daarvoor is nu geen draagvlak”, aldus het college. “Scholen verwijzen we actief naar schoolmaaltijden.nl. We wachten de evaluatie van het programma af. Afhankelijk van al dan niet verlenging van dit programma maken we nieuwe keuzes. Daarbij willen we vooral keuzevrijheid bieden aan scholen. Waarbij men zelf de invulling van een soort ontbijtaanbod kan bepalen. En welke financiële ondersteuning daarbij nodig is. Naast het aanbod op scholen, bekijken we dan ook met de partners welke extra interventies we kunnen oppakken.”

Kansengelijkheid

“Om kansengelijkheid te bevorderen is in het ambitieakkoord het invoeren van een schoolontbijt genoemd als een van de mogelijkheden”, stelt het college. “Voor 2023 stelden we middelen beschikbaar om samen met het onderwijs te bezien welke behoefte er is. En hoe (in welke vorm) dit schoolontbijt te realiseren is. Vooralsnog is in de begroting beschreven dat we zouden onderzoeken of een schoolontbijt ingevoerd kan worden op tien scholen in de aandachtwijken. In maart en april voerden we gesprekken met met ervaringskenners, scholen en maatschappelijke organisaties. En vroegen we commitment in het bestuurlijk overleg dat we als gemeente vier keer per schooljaar voeren met alle schoolbesturen.”

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *