Helmondse Helden, is een nieuwe benaming die door de gemeente in het leven was geroepen bij de Nieuwjaar receptie. Je verwacht dat deze titel is bedoeld voor een persoon of personen, die door hun inzet in of voor onze maatschappij , zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt. In dit verband denk ik dan aan die mannen en vrouwen, die hier in Helmond, als vrijwilliger of in andere dienstverlening hun beste beentje voorzetten. Ook waren er voor de receptie dit jaar, speciaal de Veteranen uitgenodigd. Je ziet   ze vaak onze Veteranen,  anoniem rondlopen met een V-insigne van Veteraan op hun revers lopen. Dit insigne hebben ze eens uitgereikt gekregen, omdat ze ergens in de wereld een of meerdere keren,  op vredes- of oorlogsmissie zijn geweest.

Inzet Veteranen

Zij hebben zich ingezet, met gevaar voor eigen leven, voor de blijvende vrijheid voor allen die zich hier in Nederland en Helmond in het bijzonder, in de vrijheid hebben kunnen leven. Er zijn er in die jaren ook vele mannen en vrouwen, die helaas hun inzet voor de vrijheid met de dood hebben moeten bekopen. Maar de erkenning en waardering die deze mannen en vrouwen zouden moeten krijgen, is maar minimaal. Ook de zorg, aandacht en waardering die deze groep, waaronder zich ook diverse PTSS personen bevinden, omdat zij onder heel moeilijke vijandelijke omstandigheden terecht waren gekomen, is niet altijd voldoende.

Veteranenwet

Sinds 2014 biedt de Veteranenwet een wettelijke basis voor de erkenning en waardering en de bijzondere zorgplicht van de Nederlandse overheid voor deze veteranen. Ook de gemeente Helmond heeft hierin haar rol en verantwoordelijkheid voor de meer dan 600 geregistreerde veteranen in Helmond. Door dit initiatief neemt de stichting Veteranen Helmond een deel van deze taak over en ontlast hiermee de gemeente.

Stichting Veteranen Helmond

Ondergetekende heeft ruim een jaar geleden, het initiatief genomen om de gemeente op hun plichten te wijzen voor de erkenning en waardering voor de Veteranen. Dit is uiteindelijk een Vredesmissie geworden, die er na lange tijd toch in heeft geresulteerd, dat gemeente overtuigd is geworden van de doelstelling van het   gevormde  groepje Veteranen, dat deze missie door hun inzet tot een goed einde wil laten komen. In een gesprek over die gemeentelijk zorgplicht en de op te richten Stichting Veteranen,  met burgemeester Elly Blanksma, heeft  ze ons te verstaan gegeven volledig achter dit in gang gezette initiatief te staan.

Nieuwjaar receptie

Op de avond van de nieuwjaarsreceptie, waren vele Veteranen aanwezig.  Zij liepen in de anonimiteit tussen de overige genodigde aanwezigen. Niemand had het eigenlijk in de gaten, dat  ook dit echte Helmondse Helden waren, die eigenlijk ook in beschouwing hadden kunnen worden genomen voor  deze titel. Dat deze kanjers ,afscheid namen van hun familie, kinderen , vrienden en overigen, om zich te gaan inzetten voor de ook onder andere Helmondse vrijheid, maar met in hun achterhoofd de gedachte, kom ik hier weer levend  terug bij mijn geliefden.  Door de grote onrust, die er momenteel in Oost Europa weer in gang is gezet, zitten er ook nu alweer enige tijd, weer de nodige mannen en vrouwen uit Helmond, daar op uitzending. De slogan die luidt niet voor niets “VRIJHEID IS NIET VAN ZELFSPREKEND “, daar wordt de Veteranen inzet voor geleverd, vergeet dat niet.

Bijeen brengen

Om al deze mannen en vrouwen Veteranen weer bij elkaar te brengen en de benodigde zorg te kunnen geven, staat de oprichting van de Stichting Helmondse Veteranen, op stapel. Naar aanleiding van de onlangs gehouden enquête ,onder de Veteranen, is er een informele vergadering gehouden, waarbij alle 600 Helmondse Veteranen  waren uitgenodigd in Wijkhuis De Fonkel. Tijdens de vergadering werden de aanwezigen Veteranen, door de initiatief nemers bijgepraat, over de stand van zaken en van de op te richten Stichting Veteranen Helmond. De stichting is voornemens om periodiek een veteranen café te houden, in de Fonkel. Ook een Veteranendag, voor enkel de Helmondse Veteranen, komt op de kalender te staan. Ook het leggen van kransen, bij de herdenkingen op 4 mei en 25 september, worden door de Helmondse Veteranen gedaan en ook de Nuldelijnszorg zal de nodige aandacht gaan krijgen. Bij de organisatoren, bestaat de behoefte om waardering, erkenning en aandacht voor onze veteranen, verwezenlijken. Ook het wijkhuis De Fonkel , liet middels hun aanwezige voorzitter Mark Hoof weten, dat zij daar waar nodig al hun medewerking te zullen verlenen tot het doen slagen van dit genomen initiatief.

Bereikbaarheid Veteranen

Er is echter ook nog een groot probleem in de bereikbaarheid van onze Helmondse Veteranen. De Stichting Veteranen Helmond i.o. wil graag de lijntjes kort houden met de Veteranen in Helmond. Daarom doet ze een oproep aan alle Helmondse Veteranen die weten, dat zij zelf nog geen email contact  met de Stichting in oprichting  hebben gehad, om voor de zekerheid  toch een email te sturen naar het volgende  emailadres. hkvdijk@gmail.com , om geregistreerd te worden, bij de binnenkort op te richten Stichting Veteranen Helmond . Alle aanwezige Veteranen, waren zeer ingenomen met het genomen initiatief en na afloop was er nog een gezellig samen zijn en werden de nodige verhalen opgehaald.

Foto en tekst, Henk van Dijk

 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Henk van Dijk

Henk van Dijk is de vaste fotograaf van Dit is Helmond In zijn werkzame leven was hij tot aan zijn pensionering, grond en luchtfotograaf bij de Koninklijke Luchtmacht. Ook de vaste fotograaf van de Heemkundekring Helmont en een trotse militair Veteraan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *