Op twee locaties in Helmond illegale huisvesting arbeidsmigranten

Op twee locaties in Helmond werden arbeidsmigranten gehuisvest zonder dat daar een vergunning voor is verleend. Bij een controle van het Peelland Interventieteam (PIT) deze week in de gemeenten Deurne, Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek bleek dat in vier woningen in Helmond, Gemert-Bakel en Laarbeek arbeidsmigranten illegaal werden gehuisvest. De controle vond plaats in negen woningen.

Met de controles houden gemeenten toezicht op de woon-, werk- en leefomgeving van arbeidsmigranten. Want het komt vaak voor dat arbeidsmigranten worden uitgebuit, onveilig en ongezond wonen en niet betaald worden zoals het hoort.

Tijdens de controles werd onder meer gelet op huisvesting, fraude, uitkeringen en salaris. Naast het aanpakken van onregelmatigheden is er ook informatie verstrekt aan aanwezige bewoners. Bij de controles werken de gemeenten samen met onder andere politie en de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Adresfraude en geen vergunning

De negen woningen werden gecontroleerd en er zijn gesprekken gevoerd met 28 bewoners. Op verschillende locaties werden overtredingen geconstateerd. Op twee locaties in Helmond werden arbeidsmigranten gehuisvest zonder vergunning. In één geval was er sprake van een brandgevaarlijke situatie en waren de leefomstandigheden van de arbeidsmigranten niet in orde. Hierop is spoedeisende bestuursdwang toegepast. De woning is gesloten op last van de gemeente. De eigenaar van de woning heeft meteen ander onderdak geregeld voor de bewoners.

Peelland Interventie Team (PIT)

Onder regie van het PIT zijn er regelmatig controles bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen. Het PIT werkt samen met zorg- en welzijnsinstanties om tot duurzame oplossingen te komen.

Verdachte situaties melden

Inwoners kunnen overlastsituaties en verdachte situaties doorgeven aan het Peelland Interventie Team (PIT). Dit kan anoniem op telefoonnummer 0492-587903 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld. Inwoners kunnen ook anoniem contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Vermoeden dat iemand onder dwang of slechte omstandigheden en arbeidsvoorwaarden moet werken, doorgeven kan bij de Nederlandse Arbeidsinspectie via 0800 – 5151.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.