Ook in Helmond: Orange the World – Stop geweld tegen vrouwen

Een op de drie vrouwen maakt geweld mee in haar leven. Iedereen kan iets doen om geweld tegen vrouwen te stoppen. Orange the World is een internationale campagne van de Verenigde Naties om geweld tegen vrouwen te stoppen. Wereldwijd worden gebouwen oranje aangelicht in de periode 25 november tot 10 december. Oranje staat voor de dageraad; het aanbreken van een hoopvolle toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes. In Nederland doen ruim 100 steden mee. Ook Helmond doet mee en hijst de vlag van Orange the World.

In 2021 is het thema van de campagne in Nederland preventie. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn van cruciaal belang, maar er moeten ook meer geïnvesteerd worden in het voorkomen van geweld door het bij de wortels aan te pakken. Daar kan iedereen aan bijdragen; individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Belangrijk is vooral om niet alleen vrouwen en meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens te betrekken.

Actieperspectief: Ik ben #medestander
Tijdens de Orange the World campagne is iedereen uitgenodigd om onderdeel van de oplossing te worden en zich medestander in de strijd tegen geweld te verklaren. Dit kan door het ondertekenen van de #medestander belofte op orangetheworld.nl. Hiermee geeft de ondertekenaar aan dat hij/zij zich wil inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden, als vrouw of man, als professional of omstander, als vriend, buur of collega.

De Peelregio kleurt 16 dagen oranje
Soroptimistclub Helmond-Peelland heeft het initiatief genomen om ervoor te zorgen dat ook in de regio Helmond-Peelland gebouwen oranje kleuren. In 2019 en 2020 kleurden de gevels van o.a. De Cacaofabriek, Kuijpers Installaties en AAE oranje. Voor dit jaar wil de club meer gebouwen oranje aanlichten en via de media aandacht vragen voor de campagne. Want het is schokkend dat 1 op 3 vrouwen slachtoffer is van lichamelijk of seksueel geweld. En de urgentie wordt alsmaar groter: huiselijk geweld neemt toe tijdens de Coronacrisis.

Social Sofa
Dit jaar wordt een project toegevoegd aan de activiteiten van Soroptimistclub Helmond-Peelland: vanaf 27 november wordt  gebouwd aan een Social Sofa. Een Social Sofa is een zitbank met mozaïek geplaatst in de openbare ruimte, naar een idee van Karin Bruers. De banken zijn gemaakt van beton en hebben een lengte van ruim twee meter m en de vorm van een chaise longue. De duizenden steentjes worden geplakt door leden van de club in samenwerking met familie, vrienden, collega’s en andere  vrijwilligers. De club heeft in het kader van het invullen van de Sustainable Development Goals door de gemeente Helmond, subsidie gekregen om deze bank te maken.

Trapped
De leerlingen van Dansstudio Kunstkwartier, onder leiding van Luciënne Lambermont, voeren op donderdag 25 november een verkorte versie van hun voorstelling Trapped op. In de dansvoorstelling Trapped wordt de problematiek van huiselijk geweld en partnergeweld op een mooie maar ook aangrijpende wijze in dans vertaald. Love shouldn’t hurt. En wat als je van iemand houdt? Wat als je zielsveel om iemand geeft? Dan neem je al zijn slechte kanten toch? Dan kom je er toch samen uit? Loop met een koptelefoon op en gids langs verschillende ramen van o.a ‘t Speelhuis en laat je verbazen! Meer informatie: https://www.kunst-kwartier.nl/agenda/trapped/

Onderwijs
Het Knippenbergcollege, Willibrord Gymnasium Deurne en Openbare Basisscholen Helmond hebben het thema omarmt. Er wordt op 9 december een debat georganiseerd en het Willibrord Gymnasium zet het lespakket van Soroptimist in. Het Dr. Knippenbergcollege besteedt in drie verschillende vakgroepen aandacht aan het thema met lessen, discussie en deelname aan het Scholenproject rondom World Press Photo. Opstaan tegen geweld tegen vrouwen en meisjes kan niet jong genoeg beginnen.

Op 6 december verzorgt Hajar Yakoubi, voormalig Jeugdvertegenwoordiger voor de Verenigde Naties en expert op het gebied van jeugd-inclusie een lezing in de Cacaofabriek. https://www.cacaofabriek.nl 

Soroptimistclub Helmond-Peelland
Soroptimisten zetten zich in voor gelijke rechten en de positieverbetering van vrouwen en meisjes. Dat doen ze op internationaal niveau door de VN en de Raad van Europa te adviseren en lokaal door goede doelen te steunen en initiatieven op te zetten. Er zijn wereldwijd 3000 clubs in 130 landen met ruim 80.000 leden.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door De Museumdocent

Ik geloof dat museumbezoek voor iedereen leuk kan zijn, ook voor mensen die zeggen niet van musea te houden! De juiste invalshoek en een interactieve manier van rondleiden helpen hierbij. Maartje Vos-Swinkels

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *