Organiseren GLOW 2024 niet haalbaar voor gemeente zelf

Het is voor de gemeente Helmond niet haalbaar om GLOW 2024 zelf te organiseren, zo liet het college onlangs weten aan de leden van de gemeenteraad. De raad nam op 7 december 2023 de motie ‘Uitbreiding GLOW naar Helmond’ unaniem aan. De strekking van de motie is om te onderzoeken of het haalbaar is om als Helmond deel te nemen aan GLOW Eindhoven. Dit in navolging van de gemeenten Best, Geldrop-Mierlo, Oirschot en Waalre, die in november 2023 al deelnamen. Maar volgens het college van B en W kan de gemeente Helmond het evenement niet zelf organiseren. Een optie is nog dat er een externe organisator opstaat, aldus het college.

Ondanks de positieve ervaringen van de deelnemende gemeenten is er volgens het college ook een keerzijde. Zo tonen de ervaringen van de deelnemende gemeenten aan dat de organisatie erg veel capaciteit kostte. Tegelijk waren er de nodige verbeterpunten. “Het is voor de gemeente niet haalbaar om GLOW 2024 zelf te organiseren. De redenen hiervoor zijn divers”, zo laat het college weten aan de raad.

Geen budget
Zo is er volgens het college binnen de cultuurbegroting geen budget beschikbaar voor de dekking van deelnamekosten. “Een medewerker hiervoor vrijmaken zou betekenen dat andere projecten moeten worden opgeschort en dat is niet wenselijk”, aldus het college. “Het inhuren van een projectleider is denkbaar, maar hiervoor is geen budget. Bovendien vergt dit alsnog ambtelijke capaciteit voor het opdrachtgeverschap jegens deze projectleider. Het is niet mogelijk om tijdig via uw raad middelen vrij te maken voor de organisatie van GLOW 2024. De organisatie kan immers pas starten nadat duidelijk is of een dergelijk verzoek door uw raad wordt gehonoreerd. Het is dan te kort dag om de organisatie nog mogelijk te maken. Wat we als gemeente wel kunnen doen is meedenken, kennis delen en faciliteren.”

Externe organisator
Maar volgens het college is er nog een andere optie: het opstaan van een externe organisator uit de stad die GLOW 2024 kan en wil organiseren. Daarvoor zijn er volgens het college binnen het subsidiebudget voor reguliere evenementen inmiddels middelen teruggevloeid, omdat enkele
evenementen in 2024 niet doorgaan. “Dit geld is, conform de Subsidieregeling evenementen Helmond, beschikbaar voor nieuwe aanvragen, bijvoorbeeld voor de organisatie van GLOW 2024. Daarnaast kan de organisator proberen om aanvullende middelen te verwerven via bijvoorbeeld sponsoren en fondsen.”

Oproep
Het college gaat de bij haar bekende evenementenorganisatoren wijzen op de mogelijkheid die er is om de organisatie van GLOW 2024 op te pakken en hiervoor een subsidieverzoek in te dienen bij de gemeente. Ook maakt het college dit bekend bij de insprekers, die tijdens de Opiniecommissie Inwoners van 29 augustus 2023 pleitten voor het betrekken van partijen uit de stad bij kansen die zich voordoen. “Wij zijn benieuwd of er naar aanleiding van deze oproep interesse is vanuit de stad om dit evenement te organiseren”, besluit het college. “Als gemeente zullen we aan een dergelijk initiatief, voor zover passend binnen wet- en regelgeving, alle medewerking geven.”

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *