Plan tijdelijk evenemententerrein aan zuidzijde Berkendonk

Burgemeester en wethouders willen voorlopig eerst een tijdelijk evenemententerrein aan de zuidzijde van recreatieplas Berkendonk. Afhankelijk van de ervaringen daarmee wordt bekeken of er een definitief evenemententerrein gerealiseerd kan worden aan de zuid- of oostzijde van de recreatieplas. Pas daarna wordt bezien of het mogelijk en wenselijk is om meer voorzieningen te realiseren, zoals een kampeerterrein. Dan zouden er bijvoorbeeld ook meerdaagse evenementen mogelijk worden.

In een brief aan de gemeenteraad schrijven burgemeester en wethouders dat ze er naar streven om bij de start van het festivalseizoen 2022 het tijdelijk evenemententerrein aan de zuidzijde klaar te hebben. Evenementen die eerst aan de noordzijde gehouden werden, kunnen dan verhuizen. Daarnaast is er dan ook ruimte voor eventuele nieuwe evenementen.

Extra budget

Een en ander gaat nog wel een tijdje duren. Op korte termijn wordt gesproken met organisatoren van huidige evenementen. Voor de plannen is geld nodig. Voor een tijdelijk evenemententerrein lijkt ruimte binnen de huidige begroting. Voor een definitief evenemententerrein wordt de gemeenteraad gevraagd om in de begroting 2022, 100.000 euro beschikbaar te stellen.

Ambitie

In oktober 2019 heeft de raad de evenementennota ‘Helmond, veelzijdige evenementenstad’ vastgesteld. Daarmee werd de ambitie uitgesproken om te onderzoeken welke aanvullende mogelijkheden de gemeente voor evenementen kan bieden.

Naar verwachting kunnen er volgend jaar weer volop evenementen doorgaan. Het college wil deze niet meer aan de noordzijde van de recreatieplas. Deze locatie ligt te dicht op kwetsbaar natuurgebied en is bovendien slecht bereikbaar is. Toch wil de gemeente vooruit kunnen. Vandaar de gefaseerde aanpak.

 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *