Bijdrage van Jochem van den Bogaard, Fractielid D66 Helmond

Het is onverwacht onzeker geworden of het plan om de provinciale weg N279 deels te verbreden (bij Veghel) en te verleggen doorgang kan vinden.

Dossier N279: tijd voor een heroverweging

Bij Helmond moet de weg om de wijk Dierdonk heen komen te liggen, gedeeltelijk door het natuurgebied de Bakelse Beemden. Om de doorstroming van het verkeer te bevorderen, komen er een aantal ongelijkvloerse kruisingen. Verder wordt het mogelijk gemaakt om de huidige weg in de toekomst volledig uit te bouwen van tweebaans tot vierbaans.

Tijdens de eerste zittingsdag bij de Raad van State was er vanuit de bezwaarmakers van alle kanten al forse kritiek op de verkeerstellingen die waren gebruikt om de verkeersintensiteit op de aangepaste N279 te berekenen. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met verkeerstellingen uit 2008 en 2009. Ook werden er grote vraagtekens gezet bij de stelling van de provincie dat de geluidsoverlast die weg na aanpassingen minder wordt, terwijl uit de cijfers blijkt dat de verkeersintensiteit hierdoor alleen maar toeneemt. De huidige coronacrisis laat zien dat thuiswerken en flexibele werktijden bijdragen aan een oplossing voor het fileprobleem (dus niet per se meer asfalt).

De Raad van State heeft besloten om eerst een oordeel over de algemene bezwaren tegen dit veelbesproken plan te vellen voordat de individuele bezwaren tegen deze wegverbreding aan de orde kunnen komen. Het lijkt er daarmee op dat net als de bezwaarmakers ook de staatsraden vinden dat de onderbouwing van het plan niet deugt. Dat zou er zo maar toe kunnen leiden dat er nieuwe verkeerscijfers moeten komen om nut en noodzaak aan te tonen.

D66 Helmond heeft altijd gepleit dat er eerst voldoende onderbouwing moet zijn om een weloverwogen keuze te kunnen maken. Wat onze fractie betreft was het aanleggen van ongelijkvloerse kruisingen op dit moment voldoende geweest, maar we hadden helaas te maken met een andere politieke werkelijkheid. Wij blijven ons inzetten voor de leefbaarheid en de natuur in Helmond en eisen dan ook bovenwettelijke maatregelen bij realisatie van de omleiding, zodat er zo min mogelijk (geluids)overlast is voor onze inwoners. Er zal dan compensatie dienen te komen voor de natuur die verloren gaat, het landschap dat wordt aangetast en de (geluids)overlast van de omleiding voor omwonenden.

De huidige onderzoeken zijn onvoldoende gebleken om een beslissing te nemen en dat vraagt ook van de politiek om een heroverweging. Nut en noodzaak van een omleiding om Dierdonk of een verbreding van de N279 moet eerst voldoende aangetoond worden, voordat we zulke ingrijpende verkeersmaatregelen nemen. D66 Helmond blijft dit dossier kritisch volgen.

D66 Helmond

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door D66 Helmond

Sociaal- Liberaal. Met drie zetels vertegenwoordigd in de Helmondse Gemeenteraad. Staan altijd open voor een goed gesprek!