Commissie vergadering over Laaggeletterdheid

In de commissie vergadering van afgelopen dinsdag stond onder andere het Stadsplan basisvaardigheden Helmond – aanpak laaggeletterdheid op de agenda.

Raadslid Lara Tamarinof en burgercommissielid Jeanette Hendriks mochten hiervoor een bijdrage leveren.

In het plan, wat een aanvulling is boven op de methoden die al toegepast worden om laaggeletterdheid terug te dringen in Helmond, staat beschreven hoe deze extra aanpak gaat plaats vinden en wie daar allemaal bij betrokken zijn.

Wist je dat bijna 17% van de inwoners van de Gemeente Helmond moeite hebben met Nederlands kunnen lezen, schrijven en spreken, rekenen en minder digitaal vaardig zijn?

Taal is overal.  Op tv, in de kranten, op social media, in de bioscoop, in het museum, in de winkelstraten etc.

En daarom heeft GroenLinks Helmond de suggestie gedaan om te vragen aan bedrijven/instellingen/winkels/horeca of zij hun bedrijf kunnen “vernederlandsen” Dus in een winkel bijvoorbeeld geen sale maar uitverkoop, geen discount maar korting en niet closed maar gesloten.

Daarnaast hebben wij het voorstel gedaan om aan de zoekgebieden van laaggeletterden het Klant Contact Centrum van de gemeente toe te voegen. Zij hebben immers dagelijks contact met inwoners van Helmond via mail, telefoon, social media of aan de balie en zij kunnen signalen op wijkniveau doorgeven. Ze kunnen ook meldingen doen over brieven, geschreven door de gemeente, die niet of niet goed begrepen worden, omdat ze niet duidelijk genoeg geschreven zijn.

Beide suggesties kregen bijval van verschillende collega’s

Het hele plan kun je teruglezen via: Voorstel Laaggeletterdheid

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door GroenLinks Helmond

Wil je meedoen met GroenLinks Helmond? Dat kan. Verandering komt van alle dingen die we doen. Groot én klein. Alleen samen kunnen we Helmond veranderen.