D66 wil bouwen, bouwen, bouwen!

Weblog van D66 raadslid Jochem van den Bogaard

Ben je écht vrij als je hoofd vol zit met zorgen over je huur of hypotheek? Of als je door het woningtekort niet kan wonen waar je hart ligt? Of als nieuwe woningen niet meer betaalbaar zijn? Het antwoord van D66 op deze zorgen is simpel: bouwen, bouwen, bouwen. De D66 fractie, samen met wethouder Wonen Gaby van den Waardenburg,  doet er alles aan om dit voor elkaar te krijgen bij de collega’s in Den Haag.

Het probleem van een tekort aan woningen is niet een typisch Helmonds probleem; dit speelt in het hele land. Iedereen in Nederland heeft recht op een betaalbare woning. In Helmond wordt al volop gebouwd op zogenaamde inbreidingslocaties (vrijgekomen of braakliggend grond) in de stad en door het ombouwen van bestaande (kantoor)panden. Er gebeurt heel veel in het centrum van Helmond. Hier worden tot 2030 maar liefst 2000 woningen gebouwd voor zowel jong als oud want er is veel behoefte aan koop- en (sociale) huurwoningen woningen dichtbij voorzieningen.

  • Op Suytkade worden de komende jaren ruim 100 woningen ontwikkeld, zowel koop- als huurwoningen in verschillende prijsklassen.
  • In het gebied rond de Waardstraat, Oranjekade en het AHXL-terrein in het centrum komt een mix van woningen: zo’n 190 sociale huurwoningen, 185 middeldure huurwoningen en 545 koopwoningen. Gelukkig krijgt Helmond krijgt ongeveer 8,5 miljoen euro uit de Woningbouwimpuls van in totaal 290 miljoen euro vanuit het Rijk om de openbare ruimte en de straten aan te leggen in het gebied. Deze bouwimpuls helpt direct om de woningbouw in het hele centrum te versnellen. Zonder dit geld zou het veel langer duren.
  • Ook komen er 500 tijdelijke woningen bij Brainport Smart District in Brandevoort. Ook hier krijgt Helmond een Rijksbijdrage van 3,2 miljoen euro van D66 Minister Ollongren om de aanleg van de infrastructuur mee te financieren.

Daarnaast willen we zowel in het centrum als verschillende wijken meer koop en huur gaan mengen. Dus spreiding van doelgroepen en woningen. Dat is een lange meerjarige opgave, maar we moeten daar nu mee beginnen om de wijken leefbaarder en minder kwetsbaar te maken. Daarnaast hebben we ook oog voor meer groen in de wijken om die leefbaarheid te bevorderen.

Meer bouwen alleen lost de problemen op de korte termijn niet op. Daarom moeten er o.a. maatregelen genomen worden om de sterke prijsstijgingen te voorkomen. D66 Helmond is voor het invoeren van een zelfbewoningsplicht zodat speculaties van woningen op de markt worden voorkomen. Daarnaast pleit D66 Helmond voor het afschaffen van de verhuurdersheffing voor corporaties. Juist nu de woningnood hoog is zijn investeringen van de corporaties hard nodig. En woningbouwcorporaties kunnen nu eenmaal moeilijk investeren in nieuwe woningen als drie maandhuren direct aan het Rijk moeten worden afgedragen.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door D66 Helmond

Sociaal- Liberaal. Met drie zetels vertegenwoordigd in de Helmondse Gemeenteraad. Staan altijd open voor een goed gesprek!