Helder Helmond: Helmond moet betrokkenheid inwoners vergroten

De gemeenteraad stemde dinsdagavond in met een voorstel van Helder Helmond om de betrokkenheid van inwoners bij de bestuurlijke besluitvorming te vergroten. Helmond kent de laagste verkiezingsopkomst van Nederland en inwoners worden bij zienswijzen nog onvoldoende geïnformeerd. Het college van B en W moet daarom op zoek naar maatregelen om dit te verbeteren. 

Inwoners die een zienswijze indienen worden nu enkel op de hoogte gebracht van de raadsvergadering waarin deze wordt besproken. Dat terwijl de inhoudelijke behandeling vaak in commissieverband plaatsvindt, in de gemeenteraad blijft vervolgens enkel de stemming over. Raadslid Martijn Rieter van Helder Helmond vindt dat dit anders moet en opperde daarom inwoners voortaan proactief van beide vergaderingen op de hoogte te stellen.

Om de kloof tussen inwoners en politiek – die in Helmond getuige de lage verkiezingsopkomst uitzonderlijk groot is – te verkleinen, wordt het college van B en W daarnaast verzocht ook naar andere maatregelen te kijken. Deze moeten bijdragen aan het voor inwoners zo toegankelijk mogelijk maken van de besluitvorming. Op GroenLinks, SP en Lokaal Sterk na stemden alle partijen in met het voorstel.

Foto: archief Henk van Dijk

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Toon van de Wijk - Redactie

Toon van de Wijk "de Toon van de Wijk"