Herstel controle fietsenstallingen.

Sinds het begin van Corona is de in- en uitgangs-controle bij de gemeentelijke fietsenstallingen vervallen. Vanwege de corona afstandsregels was controle niet meer mogelijk. Toen de afstandsregels zijn te komen vervallen is de controle niet meer hersteld. De benodigde scanapparatuur was aan vervanging toe en als bezuinigingsmaatregel was de controle te komen vervallen.

Van veel mensen hoorden we terug dat ze daar niet blij mee waren omdat dit minder zekerheid bood dat de fiets veilig gestald kon worden.

Daarom hebben we de afgelopen raadsvergadering (27 sept) de onderstaande motie ingediend waarin opgeroepen wordt om de bewaking van de fietsenstallingen opnieuw in te voeren. De motie werd door alle coalitiepartijen ondertekend en op FvD na door alle partijen gesteund.

Onze “fietswethouder” Arno Bonte heeft toegezegd voortvarend aan de slag te gaan met het herstel van de in- en uitgangscontrole van de fietsenstallingen.

————————

Motie vreemd:  “herstel van in-en uit-gangscontrole fietsenstallingen centrum”

We zien/horen dat:

  • Er veel meer E-bikes in gebruik zijn dan een aantal jaren geleden
  • Deze E-bikes over het algemeen behoorlijk kostbaar zijn
  • Veel Helmonders terughoudend zijn met het stallen van deze fietsen in een fietsenstalling waar de in- en uitgangscontrole ontbreekt
  • Veel Helmonders zich minder veilig voelen in de fetsenstallingen waar de beheerder minder zichtbaar aanwezig is

Wij zijn van mening dat:

  • Om de doelstellingen van een autoluw centrum te realiseren de centrumbezoekers zich op geen enkele manier belemmerd mogen voelen om het centrum per fiets te bezoeken
  • Fietsenstallingen zonder in- en uitgangscontrole een belemmering kunnen vormen om een (dure) fiets in het centrum te stallen
  • De kosten van een nieuw scansysteem gering zijn ten opzichte van de meerwaarde die zo’n systeem kan bieden

Wij vragen het college van Burgemeester en Wethouders

  • De in- en uitgangscontrole van alle fietsenstallingen in het centrum, zoals dat een paar jaar geleden nog bestond, met de grootst mogelijke spoed te herstellen en binnen het programma “Verkeer en Mobiliteit” dekking te zoeken voor de kosten.
  • Het aantal laadpunten voor E-bikes in de verschillende fietsenstallingen uit te breiden

 

* foto: GroenLinks Helmond

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door GroenLinks Helmond

Wil je meedoen met GroenLinks Helmond? Dat kan. Verandering komt van alle dingen die we doen. Groot én klein. Alleen samen kunnen we Helmond veranderen.