Kies voor Helmond! Stem D66, Stef Stevens, lijst 4, nr 53

Als je nog niet zeker weet op wie je gaat stemmen woensdag 17 maart….

maar als je wel wil dat de belangen van Helmond goed doorklinken in Den Haag!

Stem dan op D66, Stef Stevens, lijst 4, nr. 53!

Stef Stevens is een goede bekende in de Helmondse politiek. Als fractievoorzitter van  D66 Helmond in de gemeenteraad spreekt hij zich uit over de sociaal liberale idealen van D66. Maar vooral zet hij zich in voor de belangen van onze mooie stad Helmond. Dat doet hij binnen de muren van de raadszaal, aan tafel bij de lokale bestuurders maar ook bij de D66 collega’s in Den Haag!

Als je hem vraagt waarom het belangrijk is om te stemmen op een Helmondse kandidaat voor de 2e kamer legt hij dat graag uit. Nieuw leiderschap betekent volgens hem ook veel meer oog hebben voor de kwaliteiten in Nederland buiten de Randstad. Te vaak nog denken politici in Den Haag vanuit hun eigen “bubble” en vergeten daarbij het grote belang van onze regio Brainport, dé motor van de Nederlandse innovatieve economie.

Stef wil graag als vertegenwoordiger van alle Helmonders het korte lijntje zijn  naar Den Haag! Dit is voor hem de belangrijkste drijfveer om zich kandidaat te stellen voor een D66 zetel in de Tweede Kamer!

Persoonlijk wil Stef zich vooral hard maken voor een betere financiering van koopwoningen. Hij vindt dat de banken zich daarin veel te terughoudend opstellen door onredelijke inkomenseisen te stellen. Dit betekent bijv. dat kopers van een eigen huis geen hypotheek kunnen krijgen met een netto maandlast van 500 of 700 Euro, maar daardoor wel  voor een hoofdprijs moeten blijven huren. Op deze manier lopen de banken zelf geen enkel risico maar kunnen alleen Nederlanders met een hoog inkomen nog een eigen huis kopen. En dit onrecht moet hoognodig worden aangepakt.

Een blinde vlek in de programma’s van politieke partijen is volgens Stef de ruimtevaart. Het belang hiervan wordt in zijn ogen onderschat en zal in de toekomst alleen maar groter  worden, met name door de toepassing van satellietdata voor milieu en klimaat zoals het meten van fijnstof en van klimaatveranderingen. Maar ook de rol van ruimtevaart bij de ontwikkeling van GPS- en verbindingsfuncties maakt het onbegrijpelijk dat een technisch ontwikkeld land als Nederland hier geen koploper is. Met de 130 miljoen Euro per jaar die Nederland in ruimtevaart investeert staan we in Europa bijna onderaan. Maar als het aan Stef ligt gaat Nederland hier dus een veel grotere rol spelen!

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door D66 Helmond

Sociaal- Liberaal. Met drie zetels vertegenwoordigd in de Helmondse Gemeenteraad. Staan altijd open voor een goed gesprek!