Nieuwe koers BSD

Wat wordt de nieuwe koers van BSD nu we het innovatieve aspect moeten aanpassen? Het had een wijk van de toekomst moeten worden, dat is helaas niet haalbaar gebleken. Maar we hopen wel dat het een wijk van deze eeuw wordt en niet van de vorige eeuw.

Autoluw, ruimte voor de fiets en voetganger
Eind vorige eeuw was de dominantie van het autoverkeer , ook in woonwijken, heel normaal. Wat ons betreft is dat niet meer van deze tijd. Gelukkig zie je in steeds meer steden dat de dominantie van het autoverkeer teruggedrongen wordt.  En ook in Helmond zullen we uiteindelijk in alle woonwijken naar maximaal 30 km per uur gaan.  Wat ons betreft mogen we in de nieuwe wijk in het BSD gebied nog een stapje verder gaan; autovrij zoals in de oorspronkelijke BSD plannen de bedoeling was zal wel niet haalbaar zijn, maar wat ons betreft wordt het een woonwijk waar de auto overal te gast is en de straten meer ingericht zijn op voetgangers en fietsers. Datzelfde geldt voor parkeren; wat ons betreft hoeven niet voor iedere woning 2 auto’s geparkeerd kunnen worden. Als je het parkeren gedeeltelijk naar hubs verplaatst, biedt dat ruimte om de leefomgeving met meer groen aan te kleden.

Klimaatadaptief en groen
Met het oog op de voortschrijdende klimaatcrisis wordt een groene inrichting ook steeds belangrijker. Ook hier zie je elders steeds meer voorbeelden van; bijvoorbeeld de Amstelwijk in Dordrecht laat zien dat je met relatief simpele maatregelen, zoals veel groen en waterdoorlatende tegels, veel beter voorbereid kunt zijn op het klimaat van de toekomst.

Kortom
We vinden vooral duurzaam en klimaatadaptief bouwen belangrijk en ook autoluwe wijken staan hoog op ons prioriteitenlijstje. Verder vinden we een aantrekkelijke bouw belangrijk; zorg voor een plan dat veel mensen aanspreekt. Zoek een vorm en stijl die past bij Brandevoort, als 3 extra “buitens” van de bestaande wijk. Maar wel in een nieuw jasje, een die past bij deze tijd. En veel ontmoetingsplekken voor jong en oud. Ook inclusief en betaalbaar vinden we belangrijk. Met geschikte woningen voor alle leeftijden, inkomens en levensfases en voor ieder wat wils. Heb hierbij nadrukkelijk aandacht voor woonvormen die gaan leiden tot doorstroming in andere wijken. De kleinere appartementen dichtbij het openbaar vervoer zullen interessant zijn voor ouderen die hier toekomstbestendig kunnen wonen en een grotere woning achterlaten.

Aantal woningen
Wat de tabel met aantallen woningen betreft: We zien dat in alle scenario’s van 1800 tot 3000 woningen het aantal grondgebonden woningen vrijwel gelijk blijft of zelfs iets afneemt met grotere  aantallen woningen; betekent dat dat je per definitie bij grotere aantallen woningen ook hogere appartementsgebouwen krijgt? Van 540 appartementen bij 1800 woningen naar 1800 appartementen bij 3000 woningen is wel een erg groot verschil; stel dat je 540 appartementen met 4 bouwlagen realiseert, dan heb je om op het zelfde oppervlak 1800 appartementen te realiseren 13 bouwlagen nodig. Is dat nog realistisch? Wat ons betreft is streven naar zon 2500 nieuwe woningen een goed plan.

https://helmond.groenlinks.nl/nieuws/nieuwe-koers-wijk-brandevoort-bsd 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door GroenLinks Helmond

Wil je meedoen met GroenLinks Helmond? Dat kan. Verandering komt van alle dingen die we doen. Groot én klein. Alleen samen kunnen we Helmond veranderen.