plan! wil onderzoek OV

Het gemeentebestuur vindt dat het centrum van Helmond autoluw moet worden. plan! heeft hier nog niet voor gestemd, omdat wij vinden dat dit autoluwe centrum voor iedereen goed bereikbaar moet blijven. En die voorwaarde brengt ons op de vraag hoe het openbaar vervoer (OV) in Helmond geregeld is en wie daar verantwoordelijk voor is.

Navraag leert dat de financiële bijdrage voor het OV in Noord-Brabant wordt verzorgd door de Provincie. Op basis van regels die de Provincie opstelt, wordt bekeken waar en wanneer het OV wordt ingezet. Vervolgens is de uitvoering hiervan opgedragen aan Hermes/Connexxion.

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) van de Provincie staat dat ervan uit gegaan kan worden dat er binnen Helmond geen verdere fijnmazige openbaar vervoer van mensen noodzakelijk is, omdat Helmond vier treinstations heeft. En deze stations zijn te voet of per fiets voldoende te bereiken!

Onmogelijk

Dit standpunt betekent dat het voor veel mensen moeilijk, zo niet onmogelijk wordt om vanuit de Helmondse wijken naar het centrum of naar andere wijken te reizen, of om het ziekenhuis, de theaters of het industrieterrein te bereiken.

Het Bravoflex systeem (kleine bussen, die op bestelling fijnmazig door de stad reden) is door de Provincie enige tijd als proef uitgetest, maar is om financiële redenen afgeblazen. Onlangs is ook besloten om in Helmond niet verder te gaan met het aanbieden van deel-scooters.

Deel-vervoer

De gemeente is vooral bezig geweest om, naast het reizen per fiets of te voet, nieuwe alternatieven zoals deel-auto’s, deel-scooters, deel-fietsen, zelfrijdende elektrische minibusjes  op beperkte schaal uit te laten testen. De vraag is of het college hiermee op het goede spoor zit? Want wat is de behoefte van onze inwoners als het om het openbaar vervoer door de stad gaat?

Er is beslist een groep inwoners die zich prima te voet of met de fiets door Helmond kan verplaatsen. Voor mensen met een WMO indicatie is er de Taxbus. Maar zien we daarmee dan niet een (aanzienlijke) groep mensen over het hoofd die graag van het OV gebruik zou willen maken? En wat zijn de voorwaarden waaraan het OV voor deze groep moet voldoen? De gemeente heeft dit niet onderzocht.

Voorstel

In haar plannen om het centrum autoluw te maken is het in de optiek van plan! daarom noodzaak dat door het gemeentebestuur aan de Helmondse inwoners wordt gevraagd wat zij verwachten van en wat de behoefte is aan vormen van OV door de stad. Daarom zullen wij tijdens de begrotingsbehandeling een voorstel indienen om dit te gaan onderzoeken.

Namens plan!

Gerard Bosch

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond