Startpunt, Ik wil leren, Stichting lezen en schrijven

SP raadslid Dirk van Dam stelt vragen naar aanleiding van het bericht over Startpunt Ik wil leren, van Stichting Lezen en Schrijven.

Bericht  Stichting lezen en schrijven “Startpunt Ik wil leren klaar voor gebruik”

Geacht college, Vandaag zagen we het volgende bericht van Stichting Lezen en Schrijven: ‘Vanaf vandaag heeft iedere gemeente een lokaal aanmeldpunt dat gebruik maakt van Startpunt Ik wil leren. Zo zorgen we er samen voor dat mensen zo snel mogelijk aan de slag kunnen met leren bij hen in de buurt.

Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden, kunnen zich bij het landelijk Startpunt Ik wil leren aanmelden om te leren. Dat kan telefonisch via 0800 – 023 44 44 of digitaal via www.ikwilleren.nl. Ook vrijwilligers kunnen zich bij het startpunt aanmelden als zij mensen willen helpen hun basisvaardigheden te verbeteren. We zorgden er in dit project voor dat er in elke gemeente een centraal meldpunt is waar de aanmeldingen van mensen die willen werken aan hun basisvaardigheden wordt bijgehouden. Voor hen is het nu makkelijk om overzicht te houden: welke aanmeldingen zijn nieuw? Wat moet er nog gebeuren? Dat is mooi, want zo zorgen we er samen voor dat mensen zo snel mogelijk aan de slag kunnen met leren. Op je eigen niveau en in de buurt.’ Hierover heeft de SP enkele vragen:

1. Is het college op de hoogte van Startpunt Ik wil leren?

2. Heeft de gemeente Helmond ook een centraal meldpunt “ik wil leren”? Zo ja, hoe gaat de gemeente en/of partners dit meldpunt actief onder de aandacht brengen?

3. Is het college het met de SP eens dat een laagdrempelig centraal aanmeldpunt het makkelijker kan maken voor mensen om de eerste stap te zetten?

4. Kan Startpunt ik wil leren onderdeel worden van het Stadsplan Basisvaardigheden Helmond?

Namens de SP fractie, Dirk van Dam Raadslid SP Helmond

Antwoord van het college van burgemeester en wethouders:

Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede:

1. Is het college op de hoogte van Startpunt Ik wil leren?

Startpunt Ik wil leren is ons bekend. Dit is een initiatief van Stichting Lezen en Schrijven. Stichting Lezen en Schrijven is als kernpartner betrokken bij de uitvoering van het Stadsplan Basisvaardigheden. Dit meldpunt maakt dus onderdeel uit van het Stadsplan.

2. Heeft de gemeente Helmond ook een centraal meldpunt “ik wil leren”? Zo ja, hoe gaat de gemeente en/of partners dit meldpunt actief onder de aandacht brengen?

Startpunt Ik wil leren is een landelijk meldpunt. Echter, wanneer mensen uit Helmond zich hier melden worden zij automatisch doorgestuurd naar het bestaande Taalhuis in Helmond. Met de huidige doorontwikkeling van het Taalhuis werken we naar een centraal coördinatiepunt van vraag en aanbod. Dit is bekend bij de zogenaamde vindplaatsen en inwoners.

3. Is het college het met de SP eens dat een laagdrempelig centraal aanmeldpunt het makkelijker kan maken voor mensen om de eerste stap te zetten?

Het college onderschrijft deze insteek. Het is ook een van de redenen dat in het Stadsplan Basisvaardigheden de doorontwikkeling van het zogenaamde Taalhuis 2.0 is opgenomen. We gaan hiermee ook voorzien in een lokaal centraal aanmeldpunt.

4. Kan Startpunt ik wil leren onderdeel worden van het Stadsplan Basisvaardigheden Helmond?

Allebei de aanmeldpunten bestaan naast elkaar. Maar inwoners uit Helmond die zich landelijk aanmelden via Ik wil leren komen automatisch bij het taalhuis terecht (aanmelding wordt doorgezet naar taalhuis@bibliotheekhelmonddepeel.nl). Zo gaat dat ook wanneer men belt naar het genoemde 0800- nummer, dat wordt doorgezet naar het Helmonds Taalhuis.

Burgemeester en wethouders van Helmond,

Mevr. P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel         H.J. de Ruiter
burgemeester                                                              secretaris

 

 

Link: Startpunt, Ik wil leren, Stichting lezen en schrijven

 

 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door SP Socialistische Partij Helmond

SP Helmond is opgericht in 1972. Met ruim 400 leden is de SP in ledental de grootste partij van Helmond. Het brede terrein waarop de SP actief is, maakt het voor vrijwel iedereen mogelijk om een steentje bij te dragen. Méér hulp is altijd welkom dus aarzel niet en doe mee! https://helmond-2022.sp.nl/