Vragen CDA over woningen BSD

Het CDA heeft diverse malen gevraagd aan het college van B&W of er voldoende belangstelling bestaat voor de woningen in de wijk Brainport Smart District (BSD). Het antwoord van het college is telkens geweest dat er voldoende vraag is naar deze vorm van wonen. Tot ieders verbazing las het CDA in het regionale dagblad dat er nu al bij diverse projecten grote problemen zijn terwijl er pas vier woningen zijn opgeleverd in dit concept. Het CDA stelt er schriftelijke vragen over:

Wat is de oorzaak van de problemen? “Al met al zien wij nu al de eerste echte grote problemen op ons afkomen, terwijl de traditionele manier van woning in de stad wel worden verkocht of verhuurd, kunt u dit nader uitleggen?”

Vragen aan burgemeester en wethouders:

“Bent u ervan overtuigd dat deze vorm van wonen past in Helmond?

Is met de ontwikkelaar gesproken over deze problemen? Zo ja, wat zijn de uitkomsten van het overleg, zo nee wat is de reden dat u nog niet in gesprek bent gegaan.

Bent u bereid om met spoed met de ontwikkelaar aan tafel te gaan?

Wat gaat u nu doen gezien de grote vraag naar woningen, er is nog altijd een zeer grote vraag naar traditionele woningen, zowel in de huur als in de koop sector.

Bent u bereid om het concept los te laten en terug te gaan naar de traditionele manier van wonen?”

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond