Vragen Mì Hellemonders over bouwplan Aquamarijnstraat

Er schijnt een bouwplan van Burgtbouw in ontwikkeling te zijn aan de Aquamarijnstraat op ‘t Hout. Buurtbewoners zijn naar verluidt al in mei geïnformeerd met een flyer die zij in de brievenbus vonden. Het was een uitnodiging met aan de ene zijde tekstuele informatie en aan de andere zijde een plan-tekening van de 18 geplande semi-bungaluws, niet hoger dan 2 bouwlagen, die voor 550.000 Euro (ruim een half miljoen!) verkocht worden.

De uitnodiging betrof dat als je nader geïnformeerd wilde worden, je een afspraak kon maken en dan kwam men op huisbezoek. Vragen die door een buurtbewoner werden gesteld aan de heer David Swinkels van Burgtbouw? werden met een disclaimer van de gemeente Helmond! beantwoord! Navraag leverde op dat aan Burgtbouw gestelde vragen door de gemeente Helmond worden beantwoord! Mì Hellemonders vindt het heel goed dat er in Helmond gebouwd wordt en er hopelijk ook nog veel gebouwd gaat worden want de vraag naar betaalbare woningen is heel groot. Daarnaast is het natuurlijk ook van groot belang dat er in onze bebouwde omgeving ook veel groen is.

Nu gaat het hier juist om een stuk groen dat gaat worden bebouwd! Dat ook nog eens een maatschappelijke bestemming heeft! Waar 18 semi bungalows worden gebouwd! Wij kregen van de zeer betrokken buurtbewoner Adriaan Albers een aantal vragen die we als Mì Hellemonders aangevuld met een aantal eigen vragen graag ook aan jullie willen stellen!

1. Genoemde grond is van de ‘kerk’ oftewel van de parochie en wij nemen aan dat het Bisdom de grond verkoopt. Kan en mag gezien de Europese maar ook landelijke regels zij die grond zomaar verkopen aan een project-ontwikkelaar? Was de gemeente Helmond op de hoogte van deze verkoop?
2. Voor zover bekend zijn er in Nederland nog nooit huizen gebouwd op een maatschappelijke bestemming (op slechts een voorbeeld na in Rotterdam). Waarom zou dat nu wel kunnen?
3. Op het veld is een ecosysteem met eekhoorns, egels, bijen en hommels. Daarnaast draagt het veld bij ter preventuie van water-overlast. Echter daarvan wordt beweerd door David Swinkels dat er een onderzoek is gedaan naar de genoemde beschermde dieren maar dat het afhangt van RVO-regels en die schijnen nergens te vinden zijn? Wij willen graag een afschrift van dat onderzoek ontvangen.
4. Op RuimtelijkePlannen.nl is op dit moment aan de noordzijde van de Aquamarijnstraat, ten Westen/links van de begraafplaats, (nog?) geen plan te vinden? Terwijl omstreeks mei van dit jaar wel een nauwkeurig uitgewerkt bouwplan in de brievenbus van omwonenden belandde!
5. Daar waar op dit moment nu juist in Helmond een heel grote vraag is naar betaalbare woningen worden hier wederom woningen, voor de meeste mensen veel te dure bungalows, gebouwd!!! Kunt u proberen uit te leggen waarom dat dat toch goed zou zijn? Want wij zien dat nadrukkelijk niet!

Mi Hellemonders vraagt om een spoedige beantwoording van onze vragen want buurtbewoners krijgen vooralsnog geen, of zeker geen afdoende, antwoorden op hun vragen. In het kader van een goede informatie-uitwisseling van ons als overheid met onze bewoners waarvoor wij nadrukkelijk in dienst zijn, kan en mag dit op deze wijze toch niet gebeuren!

Met vriendelijke groeten
Fractie Mì Hellemonders

Michael Rieter, raadslid,
René van de Westerlo, burgerlid,
Martien van den Hoven, burgerlid.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00