VVD: Brand AH Dierdonk, wat nu?

In Dierdonk is de lokale Albert Heijn supermarkt door een brand verwoest. Dit heeft in de wijk geleid tot een levendige discussie over de toekomst van de locatie. De gemeente overweegt er huurwoningen te bouwen, maar bewoners hebben massaal een petitie ondertekend om de supermarkt te behouden, wat de vraag naar participatie en inspraak in het besluitvormingsproces benadrukt.
De VVD-fractie stelde daarom een aantal vragen (zie hieronder) aan het college van B&W over de afwegingen achter de plannen, de betrokkenheid van de gemeenschap bij deze beslissingen, en alternatieve oplossingen voor de supermarktvoorziening in de wijk.

Geachte College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Helmond,

Namens de VVD-fractie in Helmond breng ik onderstaande vragen en bedenkingen onder uw aandacht omtrent de toekomstige invulling van de locatie van de voormalige Albert Heijn in Dierdonk. Dit naar aanleiding van het artikel in het Eindhovens Dagblad, de sterke gemeenschapsrespons via een petitie voor het behoud van de supermarkt, de voorgenomen plannen voor de terugkeer van een winkelfunctie en het ontwikkelen van betaalbare huurwoningen op deze plek.

  1. Gezien de massale steun voor de petitie die pleit voor het behoud van de supermarkt in Dierdonk, hoe interpreteert het college deze publieke opinie en in hoeverre zal deze meewegen in de uiteindelijke besluitvorming?
  2. Binnen welke termijn verwacht het college dat mogelijke plannen, inclusief eventuele bestemmingsplanwijzigingen, gerealiseerd kunnen worden? Graag zien we een tijdslijn tegemoet.
  3. Is het college voornemens om de bewoners van Dierdonk actief te betrekken bij de ontwikkeling van eventuele plannen voor een winkelpand en appartementencomplex op de huidige locatie? Zo ja, hoe wordt deze participatie vormgegeven?
  4. Hoe staat het college tegenover de participatie van inwoners in de besluitvorming over de vraag of er huurwoningen dan wel koopwoningen in het plan moeten worden opgenomen?
  5. Verder verzoeken wij het college om verschillende scenario’s te schetsen met mogelijke oplossingsrichtingen voor de locatie van de voormalige Albert Heijn, inclusief de voor- en nadelen van deze scenario’s. Dit om een breed palet aan mogelijkheden te overwegen die recht doen aan de wensen en behoeften van de inwoners van Dierdonk.
  6. Het tijdelijk wegvallen van de supermarkt kan gevolgen hebben voor de leefbaarheid in Dierdonk. Hoe schat het college deze impact in en welke maatregelen worden op korte termijn overwogen om de continuïteit van voorzieningen in de wijk te waarborgen?

Wij waarderen uw inzet voor de gemeenschap en zien uit naar een constructieve dialoog om samen de beste oplossingen voor Dierdonk en haar inwoners te realiseren.

Met vriendelijke groet,
Theo Manders
Fractievoorzitter VVD Helmond

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.