VVD: Brandevoort, de wijkagent als spil in de wijk

De VVD zet sterk in op toezicht en handhaving in de wijken. Want de leefbaarheid van een wijk hangt voor een belangrijk deel samen met de veiligheid van een wijk. Zo zet de gemeente in op veiligheid: met extra (jeugd) BOA’s en een recentelijk aangestelde stadsmarinier die allemaal de wijkagenten aanvullen. Met deze “exotische” uitbreiding lijkt de gemeente haar zaken op orde te hebben, maar de vraag is of dat we het geval is. Het aantal wijkagenten in Helmond zou namelijk conform de landelijke norm tenminste 1 wijkagent per 5000 inwoners moeten zijn.

Het rapport van de Galan Groep geeft aan dat: ‘’Helmond de afgelopen jaren belangrijke stappen heeft gezet bij de aanpak van veiligheidsproblemen, maar dat de problematiek hardnekkig is’’. Geschreven wordt dat ten opzichte van andere vergelijkbare steden Helmond minder vooruitgang boekt in het oplossen van de problematiek.

Op de website https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten valt te lezen hoeveel wijkagenten er in onze gemeente actief zijn. Uitgaande van 92.627 inwoners zouden dat er minimaal 18 in Helmond moeten zijn. De website van de politie vermeldt er op dit moment slechts 13. In Brandevoort hebben we wijkagent Roy Mudde. Brandevoort is echter groeiende en heeft sinds 2019 meer dan 10.680 inwoners, wat vraagt om tenminste 2 wijkagenten. Dit betekent dat er in Helmond én dus ook in Brandevoort een tekort is aan wijkagenten. Daarbij is het de bedoeling van een wijkagent dat deze 80% van hun tijd actief is in de wijk. Dat is niet alleen nodig om veel voorkomende criminaliteit als woninginbraken in onze wijk aan te pakken, maar juist ook om informatie uit de wijken op te halen zoals ondermijnende (drugs) criminaliteit en overlast van hangjongeren die onze buurtbewoners en ondernemers intimideren.

De VVD wil dat de burgemeester bewerkstelligt dat het aantal wijkagenten in Helmond substantieel wordt verhoogd. De VVD ziet daar mogelijkheden toe omdat in het regionaal beleidsplan van de veiligheidsregio de verdeling van de beschikbare politiesterkte, waaronder de wijkagenten, wordt vastgelegd. Daarbij is met Prinsjesdag door het kabinet voor extra veiligheid in de wijk – onder andere meer wijkagenten – 110 miljoen euro uitgetrokken.

De VVD ziet graag dat de inwoners van Brandevoort betrokken worden bij de bepaling van de top 5 lokale veiligheidsprioriteiten in de wijk en onderliggende buurten, zodat de inwoners hier iets van kunnen vinden via de raadsleden en dit volgend jaar meegenomen kan worden bij nieuw op te stellen gemeentelijk veiligheidsbeleid. Heb je nu al ideeën of vragen? Neem dan vooral contact op via: j.willems-kardol@raad.helmond.nl

 

Joyce Willems-Kardol
Brandevoorter
Fractie VVD Helmond

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de grootste landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.