VVD: Geen kop in het zand steken!

Woensdag 15 maart 2023 zijn er weer verkiezingen. Ditmaal gaan we naar de stembus om onze vertegenwoordigers in de Brabantse Provinciale Staten en waterschappen te kiezen. Maar indirect kiezen we ook een nieuwe Eerste Kamer. De 75 leden van de Eerste Kamer worden namelijk gekozen door de leden van de twaalf Provinciale Staten. Uw stem is dus dubbel zoveel waard als bij andere verkiezingen. De Provinciale Staten houden zich onder ander bezig met onderwerpen zoals milieu, economie, recreatie, landschap, cultuur, verkeer en bereikbaarheid. Vooral dit laatste punt is op dit moment met betrekking tot Helmond erg actueel.

De Brainport waar Helmond onderdeel van uitmaakt zal de komende decennia immers tot een van de sterkst groeiende economische regio’s van Nederland of zelfs Europa gaan behoren. Zo zullen er tot het jaar 2040 alleen al in Helmond, 15.800 nieuwe woningen en 15.000 nieuwe arbeidsplaatsen bij gaan komen. Maar hiervoor nieuwe wegen aanleggen daar past het huidige college voor. ‘Helmond moet volop inzetten op een ‘mobiliteitstransitie’: de Helmonders zullen de auto uit moeten en de fiets op of de bus en de trein in’ (link naar artikel in het ED). Ook de in het vorige college geplande verbreding van de Rochadeweg zou volgens het Eindhovens Dagblad nu van de baan zijn en daarmee vervalt een mogelijk alternatief voor doorgaand verkeer tussen Deurne en Eindhoven.

Ook de VVD Helmond is voor een verdergaande mobiliteitstransitie maar we denken dat de plannen van het huidige college niet realistisch zijn en zeker niet aansluiten bij de economische realiteit. Waar het écht nodig is kunnen we namelijk niet zonder de aanleg van nieuw wegdek. Stelt u zich eens voor dat de Rotterdamse haven het nog steeds zou moeten doen met eenbaansweg rondweg? De groei van de welvaart in ons land, waar we middels uitstekende (sociale) voorzieningen allemaal van profiteren zou al jaren geleden in de kiem gesmoord zijn.

Daarom hebben de VVD-afdelingen in de regio Zuidoost Brabant zich hard gemaakt om onze bereikbaarheid op de agenda voor de Provinciale Statenverkiezingen te krijgen. In het verkiezingsprogramma van de VVD Brabant heeft de N279 hierdoor bijzondere aandacht gekregen. Als het aan ons ligt zal er zo snel mogelijk een robuuste oplossing komen. Een tweebaansweg (2 x 2 rijstroken) met een grote boog om Dierdonk is volgens de VVD Helmond ook gezien de economische realiteit de meest voor de hand liggende oplossing. We waren daarnaast blij verrast dat Frans Mol de fractievoorzitter van 50+ onlangs in artikel pleitte om het plan van De Ruit weer eens uit de kast te halen. Niet alle coalitiepartijen in het huidige college willen schijnbaar hun kop in het zand steken.

Theo Manders
Fractievoorzitter
VVD Helmond

P.S. Voor Helmond staan de volgende VVD leden op de kieslijsten:
Sandra Stijkel, Rick Koolen en Theo Manders

 

 

 

 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.