VVD: Hekelt aanpak wethouder Bonte

Raadsvoorstel voor aanvullend krediet en aanvraag brug Geldropseweg leidt tot felle discussie: VVD hekelt aanpak wethouder Bonte

Helmond, 23 mei 2024 – Tijdens de raadsvergadering van gisteravond barstte de discussie los over het voorstel van het college voor een aanvullend krediet en de aanvraag van meerkosten voor de bouw van de brug en het geluidsscherm aan de Geldropseweg. De VVD-fractie, bij monde van raadslid Serge van de Brug, uitte hevige kritiek op de aanpak van wethouder Bonte. De VVD sprak van een disrespectvolle behandeling van de gemeenteraad en een gebrek aan participatie en communicatie met de inwoners.

Hieronder volgt de volledige raadsbijdrage van VVD-raadslid Serge van de Brug:

Voorzitter,

Na 80 jaar is deze brug aan de Geldropseweg over het Eindhovens kanaal toe aan een “facelift”. We kunnen daarbij niet om het feit heen dat het “botox-gehalte” (zie artikel ED) hierin wel flink uit de klauwen loopt!

Het staat voor de VVD-fractie als een paal boven water dat er iets aan deze brug moet gebeuren. Dat is voor ons geen issue. Wat wel een issue is, is het feit dat ook in dit dossier de participatie ver te zoeken is, terwijl dit college daar de mond vol van heeft!

Op 16 mei jl. is er een bijeenkomst georganiseerd voor de wijk Brandevoort en Mierlo door de gemeenten Geldrop-Mierlo en Helmond. Inwoners voelden zich enigszins overvallen omdat de werkzaamheden al op 5 juni gaan starten en de inwoners niet het gevoel hadden dat er serieus iets met hun bezwaren en vragen gedaan werd. Zelfs op 16 mei konden simpele vragen van de bewoners niet beantwoord worden. Van enige afstemming tussen de gemeente Geldrop-Mierlo en Helmond lijkt ook al geen sprake als het gaat om bijvoorbeeld de omleidingsroutes die niet goed doordacht zijn en geheid tot een verkeersinfarct gaan leiden. Wethouder Van de Laar uit Geldrop-Mierlo geeft zelf in een commissievergadering van 4 maart jl aan dat alle wegen gaan vastlopen. Dat geeft vertrouwen!

Voorzitter, een sierlijst van een half miljoen! Ik dacht dat we een brug gingen bestellen. Geen complete sierkunstgalerij! Dit gaat de VVD-fractie dan ook veel te ver en staat niet in verhouding tot het oorspronkelijke aanbestedingsbedrag.

 Aanbestedingsprocedure

Voorzitter, en dan kom ik tot de aanbestedingsprocedure aan zich! Waar dit zo’n makkelijk dossier had kunnen zijn, gaat hierin alles fout wat ook maar fout had kunnen gaan. Op 21 april 2023 wordt op de website van Infrasite.nl al gepubliceerd dat de gunning voor de vervanging van de brug van de Geldropseweg over het Eindhovens kanaal is gegund aan BAM Infra. Uit de antwoorden op de schriftelijke vragen van de fracties Helder Helmond en het CDA blijkt dat de aannemer intussen al gestart is met de uitvoering van deze werkzaamheden inclusief het meerwerk en dat het intrekken van deze opdracht een flinke kostenpost voor de gemeente met zich mee zou brengen.

Voorzitter, als dat allemaal zo is, dan vraagt de VVD-fractie zich af welke keuze we als raad eigenlijk vandaag nog hebben! Voor ons gevoel staan we met de rug tegen de muur omdat deze wethouder de overeenkomsten al heeft gesloten, voordat de raad daar nog iets van heeft kunnen vinden of überhaupt financiële middelen voor beschikbaar heeft gesteld. Volgens mij is de raad kaderstellend en niet wethouder Bonte!

Deze brug stamt uit het jaar 1937 en is al vele jaren in het bezit en beheer van de gemeente Helmond. Daarnaast is er in 2012 al een onderzoek naar de sterkte van de brug gedaan. Intussen zijn we weer 12 jaar verder en daarmee zou je toch kunnen veronderstellen, dat we genoeg tijd hebben gehad om alle technische details van de huidige brug voldoende in beeld te hebben om daarmee te kunnen bepalen welke maatregelen we moeten treffen om deze brug ook voor de toekomst veilig te laten zijn. Het is werkelijk te absurd voor woorden dat pas NA de aanbestedingsprocedure duidelijk wordt dat de door de gemeente opgeleverde constructieve beschouwingen onjuist zijn. Als deze basisgegevens al niet op orde zijn, ondanks vele jaren daar de tijd voor hebben gehad, hoe kan er dan überhaupt sprake zijn van het juist doorlopen van een aanbestedingsprocedure?

En moeten wij ons zorgen maken over het gemeentelijke technische inzicht bij andere bruggen die onze stad rijk is en wellicht op langere termijn moeten worden vervangen, zoals bijvoorbeeld “De Kasteel-Traverse”? Zouden de overige 4 afgehaakte partijen wellicht wel een prijs hebben afgegeven als alle feiten inclusief een correct bouwbudget wel juist op tafel hadden gelegen? Zou dit uiteindelijk nog verschil hebben gemaakt voor de totale aanneemsom?

De bouwer is geselecteerd op basis van zogenaamde groene criteria. Die houden in dat zoveel mogelijk onderdelen van de oude brug herbruikt worden. Aangezien dat uiteindelijk nu niet gaat gebeuren, vragen wij ons of dit wellicht ook een extra drempel voor de andere aanbieders was om uiteindelijk aan de voorzijde al niet mee te dingen naar deze opdracht. Allemaal vragen waar we vanavond vermoedelijk geen antwoorden op gaan krijgen.

Al medio mei 2023 was u als wethouder al op de hoogte van het feit dat er meerwerk zat aan te komen en heeft u de aannemer zelfs ook al opdracht gegeven om extra werkzaamheden uit te voeren. Het is verbazingwekkend te noemen dat het college pas op 20 maart 2024 akkoord is gegaan met het daarbij benodigde extra budget en dat wij als raad er een jaar later (twee weken voor de feitelijke geplande wegafsluiting) pas iets van mogen vinden. Het voelt als “Even tekenen bij het kruisje!” Wij voelen ons niet serieus genomen door deze wethouder en vinden dit broddelwerk ten top!

Wethouder Bonte onder vuur

Hoewel de complete coalitie zich schaarde achter wethouder Bonte en het voorstel werd aangenomen, blijft de onvrede binnen de VVD-fractie groot. Van de Brug waarschuwde dat als dit een voorbode is van hoe het college omgaat met belangrijke infrastructurele projecten, de stad nog veel ellende te wachten staat. De VVD roept op tot betere communicatie en participatie met de inwoners en een zorgvuldigere aanpak van toekomstige projecten.

Ten slotte
Wat betreft de extra € 500.000 voor de sierbalk, dat geld kwam er gelukkig niet.
Dit was opmerkelijk omdat wethouder Bonte (die in eerste instantie niet wilde toegeven) uiteindelijk door zijn eigen fractie (GroenLinks) moest worden teruggefloten! (zie artikel ED)

 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.