VVD: Helmonds college steunt i.t.t. Eindhoven te dure omgevingsdienst

Onderwerp: ED krantenartikel d.d. 1 juni 2023 met kop‘’Eindhoven kraakt te dure omgevingsdienst.

Naar aanleiding van bovenstaand krantenartikel stelde de fractie van de VVD Helmond kritische vragen aan ons college.

Alleen VVD en FvD tegen!

In de raadsvergadering van 23 mei jl. heeft de complete raad met uitzondering van de fracties van VVD en Forum voor Democratie ingestemd met de zienswijze begrotingen ODZOB. De fracties van VVD en Forum voor Democratie hebben via een amendement geprobeerd het raadsvoorstel zodanig te wijzigen met als doel dat er GEEN goedkeuring aan de begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 gegeven zou worden, vanwege de heersende financiële wanorde en het ontbreken van enige grip hierop door de verantwoordelijk bestuurders. Maar ook dit amendement kon niet op steun van de Helmondse raad rekenen met uitzondering van de fracties van VVD en Forum voor Democratie.

Geen goedkeuring kritische Eindhovense raad!

Het is goed om te constateren dat onze zorgen vanuit Helmond tenminste in Eindhoven niet onopgemerkt zijn gebleven en dat de raad in Eindhoven (onder aanvoering van de Groen Links en de PvdA) wel tegen de begroting heeft gestemd. In tegenstelling tot de Helmondse Groen Links wethouder, zou de Eindhovens Groen Links wethouder het wel eens zijn met het kritische standpunt van zijn raad.

Naar aanleiding hiervan heeft de VVD-fractie de volgende vragen:

  1. Wethouder De Bonte ontraadde eerder het amendement van VVD/FvD omdat dit uitvoering van de taken van de ODZOB onmogelijk zou maken.  In hoeverre heeft het besluit van de Eindhovens raad invloed op het functioneren van de ODZOB.
  2. Hoe kan het zo zijn dat beide Groen Links wethouders die ook nog eens in hetzelfde bestuur van de ODZOB zitten zo’n verschillend standpunt hebben richting de raad van Helmond en raad van Eindhoven?
  3. Is er geen billateraal overleg waarin standpunten en werkwijzen met elkaar worden afgestemd of in ieder geval voldoende duidelijk zijn bij alle leden van het DB/AB?
  4. Bent u het met de fractie van de VVD-fractie eens dat het toch wel erg merkwaardig is dat er klaarblijkelijk in Eindhoven geen risico’s gezien worden voor het functioneren van de ODZOB door de verantwoordelijk wethouder m.b.t. het verwerpen van de ingediende begrotingen en in Helmond wel?
  5. Ondanks het feit dat ook wethouder de Bonte aangaf geen vertrouwen te hebben in de ziekteverzuimaanpak van de ODZOB en dat hij geen garantie kon geven dat er het komende jaar binnen de voorliggende begroting zou worden gebleven, gaf hij het dringende advies aan de raad om akkoord te gaan met de zienswijze. Zou de wethouder met de kennis van nu, nog steeds hetzelfde advies gegeven hebben?
  6. Welk standpunt gaat wethouder De Bonte nu innemen in het DB/AB ten aanzien van deze voorliggende conceptbegroting,  aangezien de begroting door de gemeente Eindhoven is verworpen en vanwege de kritiek vanuit een paar fracties uit de gemeenteraad van Helmond?
  7. Wat is de uiteindelijk consequentie voor de door de raad ingediende zienswijze?Namens de VVD Helmond,
    Serge van de Brug

Bron afbeelding https://odzob.nl/

 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.