VVD: Kiezen voor meer veiligheid!

Poldermaffia

Dalende criminaliteitscijfers gaven ons lange tijd de indruk dat het wel goed ging met de
veiligheid in Nederland. En op veel punten is dat ook zo. Het aantal slachtoffers van moord,
andere geweldsmisdrijven, verkeersmisdrijven en vermogensdelicten daalt. Toch zijn er ernstige
ontwikkelingen, die we moeten keren. Terreur en radicalisering vormen een continue dreiging. De
georganiseerde drugscriminaliteit is uitgegroeid tot een heuse poldermaffia die onze rechtsstaat
bedreigt en laat zien dat er geen plaats meer is voor een halfbakken houding van gedogen.

Digitale dreiging

Daarnaast groeit de digitale dreiging. Het gaat zowel om ‘gewone’ criminaliteit zoals diefstal via
digitaal bankieren, als om steeds agressiever optreden van landen als Rusland en China. Zij proberen
hier mensen te intimideren, het publieke debat te beïnvloeden, of toegang te krijgen tot datacentra
en infrastructuur. We moeten dan ook goed kijken of politie en justitie extra bevoegdheden nodig
hebben om ons veilig te houden.

Daarom zijn dit onze prioriteiten:

▶ Het verdienmodel van drugscriminelen onderuit halen en ondermijning harder en creatiever aanpakken, waarbij de effecten van drugsgebruik op de volksgezondheid en de criminaliteit leidend zijn.
▶ Een harde strijd tegen radicalisering en terreur, waarbij we bereid zijn de vrijheid van meningsuiting van haatpredikers of de godsdienstvrijheid van ondermijnende genootschappen te beperken. Jihadgangers met alleen de Nederlandse nationaliteit willen we desnoods stateloos maken, om te voorkomen dat ze terugkeren. Syriëgangers berechten we ter plaatse, ook als dat op gespannen voet staat met het volkenrecht.
▶ Meer aandacht binnen het strafrecht voor wat rechtvaardig is voor de samenleving als geheel. Plegers van geweld tegen mensen die een publieke taak uitoefenen krijgen altijd een gevangenisstraf.
▶ Minimumstraffen voor georganiseerde misdaad en terroristische misdrijven. Er komt een bijzonder regime in de gevangenis voor grote drugscriminelen.
▶ Investeren in de Nationale Politie en digitale veiligheid, inclusief in middelen om terug te slaan na onvriendelijke acties van andere landen.

Theo Manders raadslid van de VVD Helmond 

Staat ook u achter deze standpunten? Steun ons dan en word lid ! Onze partij wil graag met u in gesprek.
Om een afspraak te maken
(via MSTeams, Zoom of gewoon bij je thuis) kunt u een e-mail sturen naar Kennismakenmet@vvdhelmond.nl

 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de grootste landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.