VVD: Raadsvragen over problemen bij Lightyear

Raadsvragen: Financiële problemen Lightyear.

Met verbazing en teleurstelling las de VVD Helmond afgelopen maandag in de krant dat het Helmondse bedrijf Lightyear stopt met de productie van zijn eerste automodel, de Lightyear 0. Geldnood zou deze zonneautobelofte gedwongen hebben uitstel van betaling aan te vragen voor de dochteronderneming waarin de productie van het model 0 is ondergebracht.

Vanwege deze ontwikkelingen heeft de VVD een aantal vragen aan het college:

  1. Was het college ervan op de hoogte dat het niet goed ging met Lightyear en dat er financiële problemen waren met de ontwikkeling/productie van hun allereerste automodel? Zo ja, wat heeft u gedaan om het bedrijf te helpen?
  2. Kan de financiële malaise ook consequenties hebben voor de werkgelegenheid in Helmond en wat doet het college om dit te voorkomen?
  3. Welke financiële relaties zijn er tussen de gemeente Helmond en het bedrijf Lightyear?
  4. Kan er sprake zijn van financiële consequenties voor de gemeente Helmond als gevolg van de ontwikkelingen bij Lightyear?
  5. Vorig jaar was te lezen in de krant[1]: De gemeente wil voorkomen dat de Automotive Campus in de toekomst doorverkocht wordt en zo in handen komt van een buitenlandse eigenaar. En vervolgt: De gemeente Helmond zet haar zinnen nu op het creëren` van een publiek-private samenwerking, zo meldt het FD. Bovendien wil de gemeente dus de eigen regie over de campus behouden.’ De aanwezigheid van Lightyear heeft een aantrekkingskracht voor nieuwe innovatieve bedrijven van de gehele campus vergroot. Wat voor consequenties heeft de recente ontwikkeling bij Lightyear voor de doorontwikkeling, het ambitieniveau en de aantrekkelijkheid van de Automotive Campus?
  6. Hoeveel nieuwe bedrijven hebben zich afgelopen jaren gevestigd op de Automotive Campus en hoeveel extra werkgelegenheid heeft dit opgeleverd? Graag een uitsplitsing per jaar.
  7. Wat heeft het college in 2022 ondernomen en wat gaat het college dit jaar doen om bedrijven te enthousiasmeren zich op de Automotive Campus te vestigen?

 

Theo Manders
Fractievoorzitter VVD Helmond

[1] https://www.dutchcowboys.nl/automotive/automotive-campus-wordt-toch-niet-verkocht

 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.