VVD: Raadsvragen Wijkspreekuren

Afgelopen dinsdag (17 januari) bereikte de VVD-fractie het positieve nieuws op social media dat de wijkspreekuren weer van start gaan, waarin inwoners in gesprek kunnen gaan met de desbetreffende wijkwethouder. De VVD is blij om te zien dat de inwoners weer op een laagdrempelige manier de mogelijkheid krijgen om onder andere vragen te stellen en ideeën of initiatieven te delen met de gemeente.

Onze fractie is opgevallen dat bij het huidige overzicht de wijkspreekuren voor de wijken Brouwhuis & Stiphout/Warande ontbreken. De wijkwethouder voor deze wijken zijn de wethouders die (nog) niet binnen Helmond wonen. Juist voor deze wethouders is het belangrijk dat ze binding krijgen met Helmond.

Ook valt het de VVD op dat er drie wijkspreekuren binnen twee dagen na publicatie van het mediabericht over de wijkspreekuren zullen plaatsvinden. De officiële bekendmaking stond pas op de dag van de eerste drie wijkspreekuren, 19 januari, in de Helmondse weekkrant de Loop. De VVD- fractie vindt het van belang dat inwoners tijdig worden geïnformeerd over de mogelijkheid van het wijkspreekuur.

De VVD heeft hierover dan ook de volgende raadsvragen gesteld aan het college:

  1. De richtlijn zoals aangegeven op de website van de gemeente Helmond[1] stelt dat de wethouders één keer per twee maanden een wijkspreekuur houden in de wijken waarvan zij wijkwethouder zijn. Op de website van de gemeente is een duidelijk overzicht te vinden over wanneer de wijkspreekuren per wijk plaatsvinden in januari en februari. Het huidige overzicht van wijkspreekuren loopt van 18 januari tot en met 13 februari.
    Waarom zijn er geen wijkspreekuren ingepland voor de wijken Brouwhuis en Stiphout/Warande?
  2. Blijft de tweemaandelijkse cyclus van wijkspreekuren gehandhaafd tijdens de huidige collegeperiode?
  3. Onderschrijft het college het belang van de wijkspreekuren in relatie tot de ambitie naar meer burgerparticipatie?
  4. Is het college het eens met de VVD dat juist voor de wethouders die (nog) niet binnen Helmond wonen investeren in binding met de gemeente Helmond nog belangrijker is?
  5. Is het college van plan om in het resterende deel van februari wel wijkspreekuren in te gaan plannen voor de wijken Brouwhuis en Stiphout/Warande?
  6. In De Loop van 19 januari stond de publicatie: ‘’Op de koffie bij de wethouder’’. Waarom is het mediabericht over de start van de wijkspreekuren slechts op de eerste dag van de wijkspreekuren gecommuniceerd?
  7. Hoe gaat u ervoor zorgen dat inwoners in de toekomst tijdig worden geïnformeerd over de mogelijkheid van het wijkspreekuur?

Betere en tijdige communicatie

Afgelopen vrijdag (20 januari) ontving de VVD het signaal dat er in Stiphout/Warande reeds een wijkspreekuur heeft plaatsgevonden. De VVD is dan ook blij om te horen dat Stiphout/Warande wel is meegenomen in de wijkspreekuren. Echter onderstreept dit de oproep om betere, tijdige communicatie over het plaatsvinden van een wijkspreekuur. Stiphout/Warande is namelijk niet opgenomen in het overzicht wijkspreekuren van de gemeente Helmond, waarnaar de link op social media verwees. Ook in de Helmondse weekkrant de Loop was Stiphout/Warande niet opgenomen in het overzicht van de wijkspreekuren. Hoe kunnen inwoners dan op de hoogte worden gesteld van de mogelijk om het gesprek aan te gaan met de wijkwethouder?

 

Namens de VVD Helmond,

Rick Koolen

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.