VVD: Rick Koolen stelt vragen over Den Ouden

U heeft ongetwijfeld het bericht met de titel ‘Rechter laat Brouwhuis in de stank zitten en kiest kant van bedrijf Den Ouden’ gelezen in het ED. Naar aanleiding van dit bericht heeft ons VVD Raadslid uit Brouwhuis de onderstaande vragen gesteld aan het college:

De Raad van State heeft onlangs een streep gezet door een aantal maatregelen die de provincie Noord-Brabant aan mesterverwerker Den Ouden heeft opgelegd. Reden hiervoor is dat de Raad van State van mening is dat de provincie eerst moet onderzoeken hoeveel geuroverlast Den Ouden mag produceren zonder dat dit het leefklimaat in Brouwhuis aantast voordat de provincie maatregelen mag treffen. De bewoners van Brouwhuis zijn hier de dupe van aangezien de ervaren stankoverlast hierdoor dus niet zal afnemen.

Tijdens een eerdere rechtszaak in januari drong de Raad van State aan om met de betrokken partijen aan tafel te gaan zitten en voor 1 juli een gezamenlijke oplossing te vinden. Deze deadline is niet gehaald maar het lijkt erop dat de bemiddeling inmiddels is gestart. Ook is er door wethouder Bonte aangegeven dat hij in gesprek gaat met provincie over een oplossing. Bemiddeling lijkt dan ook de enige manier hoe we deze langlopende kwestie kunnen oplossen.

De VVD fractie heeft hierbij de volgende vragen:

  1. Ziet het college de uitspraak van de Raad van State ook als urgent probleem?
  2. Herkent u zich er in dat de bewoners van Brouwhuis hier de dupe van zijn?
  3. Hoe komt het dat de deadline van 1 juli voor een gezamenlijke oplossing niet is gehaald?
  4. Klopt het dat de bemiddeling tussen de betrokken partijen inmiddels is gestart? Zo ja, wat is de stand van zaken?
  5. Op welk termijn is wethouder Bonte van plan om met de provincie in gesprek te gaan over een oplossing? Bent u het met ons eens dat dit niet kan wachten tot na de zomer?
  6. Op welke wijze kunnen het Helmondse college en/of de gemeenteraad verder bijdragen aan een spoedige oplossing van de ervaren stankoverlast in Brouwhuis?

 

Namens de VVD raadsfractie Helmond,                              

Rick Koolen

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de grootste landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.