VVD:  Schriftelijke vragen waterstoftankstation

De fractie van de VVD Helmond schreef afgelopen week onderstaande brief met vragen aan het college.

Geacht College                                                        

Recentelijk bereikte ons berichten van bezorgde inwoners dat het Waterstoftankstation op de Automotive Campus Helmond gaat verdwijnen. Een waterstoftankstation past als innovatie naar onze mening nog steeds op de Automotive Campus, ook vanwege de transitie die de automobielindustrie doormaakt als het gaat om de fossiele brandstoffen naar andere alternatieven, zoals elektriciteit middels waterstof of batterijen.

De ontmanteling van het waterstoftankstation bevreemdt de VVD dan ook ten zeerste.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

  1. Is het juist dat het waterstoftankstation gaat verdwijnen?
  2. Zo ja, wat heeft het College ondernomen om dit te voorkomen?
  3. Wat gaat het college doen om dit tankstation dat bij de innovatieve ontwikkelingen van de stad past, te behouden?
  4. De gemeente heeft zelf ook de ambitie om het wagenpark te vergroenen. In hoeverre heeft de ontmanteling van dit tankstation gevolgen voor deze ambitie?
  5. Mocht het college dit tankstation om wat voor reden dan ook niet kunnen behouden, wat gaat de gemeente dan doen om een nieuw waterstoftankstation te realiseren?

Namens de VVD fractie.
Cor van der Burgt

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de grootste landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.