VVD: huurkorting ondernemers

Corona-pandemie eist zijn tol
Zoals we allemaal weten eist de corona-pandemie zijn tol. Ondernemers zien hun inkomsten afnemen, waardoor het voor veel ondernemers zwaar is om de vaste lasten te blijven dragen. Als gemeente zijn wij verhuurder van een aantal panden in onze stad. Daarom heeft het college besloten om de commerciële huurders van onze panden een tijdelijke huurkorting aan te bieden van 50%. Hiermee wordt over kwartaal 1, 2021 en met terugwerkende kracht kwartaal 4, 2020 steun verleend aan de ondernemers die minimaal 30% omzetderving hebben ten opzichte van een eerdere vergelijkbare periode.

Tegemoetkoming huurlasten
Door tegemoetkoming in de huurlasten van gemeentelijke accommodaties, aan ondernemers die het echt nodig hebben, wordt er recht gedaan aan deze bijzondere en onvoorziene omstandigheden voor commerciële huurders. Hiermee willen we deze commerciële huurders van onze panden een steuntje in de rug geven, waarmee we hopen dat faillissementen met leegstand als consequentie kunnen voorkomen. Door toepassing van deze steunmaatregel geeft de gemeente Helmond als vastgoedeigenaar/verhuurder aan dat het de financiële gevolgen van deze crisis gezamenlijk wil dragen en het college hoopt dat dit een stimulans is voor andere vastgoedeigenaren om in ook aanvullende huurkorting te bieden aan hun huurders.

Motie VVD van 9 februari
De steunmaatregel in de vorm van huurkorting ligt in lijn met de aard van de VVD motie: financiële ondersteuning voor plaatselijke ondernemers die door de raad is aangenomen op 9 februari 2021.  De raad riep het college op om te onderzoeken hoe (startende) ondernemers die nu tussen wal en schip dreigen te vallen toch vanuit de gemeente ondersteund kunnen worden. Onze verantwoordelijke wethouder  Economie (Innovatie, Brainport, Arbeidsmarkt en Financiën) Serge van de Brug is samen met het college druk bezig om de uitwerking van deze motie verder vorm te geven. De commerciële huurders van gemeentelijke panden ontvangen uiterlijk 9 maart de brief met een formulier waarmee zij een aanvraag kunnen doen indien zij denken te voldoen aan de voorwaarden.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de grootste landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.