Positieve reacties tijdens gezamenlijke wijkbijeenkomst Mierlo-Hout

Vele positieve reacties tijdens de gezamenlijke wijkbijeenkomst in Mierlo-Hout. De wijkraad kwam in wijkhuis De Geseldonk samen met stichting wijkhuis De Geseldonk en stichting Mierlo-Hout in Actie om inwoners op de hoogte te stellen van het wel en wee in de wijk. Deze bijeenkomst wordt jaarlijks belegd.

Positieve reacties betroffen de aanpak van de overlast van de jongeren. Volgens de wijkboa’s en de wijkagenten zijn er, onder andere dankzij de komst van de Jop, en de gerichte aanpak van de overlast, goede resultaten bereikt en is het aantal overlastmeldingen flink gedaald.

Ook waren er positieve berichten vanuit de diverse commissies vanuit de wijkraad. Zo is de heemkunderoute in Mierlo-Hout bijna klaar. De commissie flora en fauna stort zich met overgave met zo’n acht commissieleden op het behoud van het mooie natuurgebied ’t Goor. Ook met activiteiten voor de jeugd gaat het goed: kinderdisco elke maand, Minor frisfeesten en ook de opvang op woensdagmiddag in The Cave verloopt prima. Al wordt voor The Cave nog een vrijwilliger gezocht, voor de begeleiding van de jeugd.

Kansrijk Mierlo-Hout

Kansrijk Mierlo-Hout mag zich ook heugen in vele positieve reacties: het mag zeker een succesformule worden genoemd. Na carnaval start de verbouwing van de ruimte waar vroeger de kinderopvang was gevestigd in de Geseldonk. Daar wordt een nieuwe keuken en ontmoetingsruimte gecreëerd voor alle activiteiten van Kansrijk Mierlo-Hout. De financiering is grotendeels rond.

Gemeente over het Wijkcompas

Nicole Bongers van de gemeente Helmond is werkzaam op de afdeling analyse en intelligence en verzorgde een mooie presentatie over de wijk Mierlo-Hout. Via de analyses die haar afdeling maakte, kun je een goed inzicht krijgen hoe de wijk in elkaar zit met de aandachtspunten en vergelijking met andere wijken van Helmond. Als iemand deze cijfers nog eens wil nalezen, dan kan dat via www.helmond.incijfers.nl

positieve reacties

Jongerenwerkers

Brenda van der Donk is wijkadviseur voor Mierlo-Hout en vertelde over de aanpak van de overlast van de jeugd. Zij kreeg daarbij hulp van een wijkboa en van de wijkagent Geert Meulman.

Wijkhuis De Geseldonk

Volgens penningmeester van het wijkhuis Jacques van Schijndel gaat het inmiddels weer goed met het wijkhuis. In de coronajaren is er sterk verlies geleden, maar het afgelopen jaar werd het weer lekker druk in het wijkhuis. ‘De Geseldonk is geen stichting die winst moet maken, maar ook geen verlies,’ geeft hij aan. Daarom moeten de consumptieprijzen worden verhoogd. Beheerder Tim Kuijpers gaf aan dat de inkoopprijzen sterk gestegen zijn en dat ze daarom genoodzaakt zijn om de alcoholische dranken te verhogen naar 2,50 euro. Koffie, thee en frisdranken gaan naar 2,00 euro. Het wijkhuis draait dankzij 5 parttimers en zo’n 35 vrijwilligers. Kansrijk Mierlo-Hout heeft ook nog eens zo’n 60 vrijwilligers. Mooi nieuws werd gebracht door Jacques: het wijkhuis heeft sinds 1-1-2022 de Anbi status.

Centrumplannen

Helaas hebben de centrumplannen vertraging opgelopen, doordat er inwoners zijn die bezwaar hebben gemaakt bij de Raad van State. Toch start op korte termijn de sloop van het leegstaande deel, zodat als de zaak voor de Raad van State is geweest er eventueel snel kan worden begonnen met de bouwwerkzaamheden. Voor belangstellenden is er maandag 30 januari van 16.00-20.00 uur een open huis bij Zorgcentrum Alphonsus. Daar wordt verslag gedaan van de plannen en iedereen is welkom. Lees HIER meer over de uitnodiging.

Doe mee aan het wijkberaad

Verenigingen hebben het moeilijk maar er zijn natuurlijk ook andere maatschappelijke vraagstukken. Op dinsdag 7 maart vanaf 19.30 uur is het mogelijk om onder initiatief van de wijkraad bijeen te komen en onderwerpen aan te dragen. Individuele bewoners en organisaties worden nadrukkelijk uitgenodigd onderwerpen aan te dragen die belangrijk zijn voor de wijk. Zo werd tijdens de wijkraadvergadering al het voorstel van een 30km-zone aangedragen en het ontbreken van een PostNL pakketpunt in Mierlo-Hout wanneer Jan Linders wordt omgebouwd tot een Albert Heijn. Ook verzoeken tot handhaving parkeren in bepaalde straten is een aangedragen punt. Maar wellicht weten wijkbewoners nog andere belangrijke zaken, en alle inbreng is welkom. Wijkberaad is in de Geseldonk.

Al met al dus vooral positieve reacties tijdens deze wijkbijeenkomst die werd afgesloten met een drankje en hapje in de ontmoetingsruimte van het wijkhuis.

 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Wijkraad Mierlo-Hout

De stichting Wijkraad Mierlo-Hout is opgericht de leefbaarheid in Mierlo-Hout te bevorderen en om als intermediair te fungeren tussen de gemeente Helmond en de inwoners van Mierlo-Hout. Kijk voor meer informatie op www.wijkraadmierlohout.nl

Dit artikel heeft 1 reactie

  1. Verhoeven Reply

    Geen melding van geluids overlast van de tent op het voetbal veld?
    Elk jaar hetzelfde.
    Feest is leuk maar moeten die bassen zo hard
    Het was echt asso

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *