Raad Helmond: ‘Steun langer nodig, ook na corona’

Geen onvertogen woord, donderdagavond tijdens de bespreking van ‘een jaar corona’ door de gemeenteraad van Helmond. De raad reageerde uitermate positief op alle inspanningen die zijn verricht door burgemeester en wethouders om de stad tijdens de crisis op de been te houden. Verschillende fracties benadrukten dat er druk op de ketel moet blijven. Ook na corona zullen steun en maatregelen noodzakelijk blijken.

Het einde van de coronacrisis is nog niet in zicht. Burgemeester Elly Blanksma noemde aan het begin van de avond cijfers: “In Helmond zijn vorig jaar 880 mensen overleden. In normale tijden zijn dat er 700. Dat is 20 procent meer verdriet.” De raad hield een kort moment van stilte ter nagedachtenis aan de overledenen. Daarna vertelden verschillende Helmondse inwoners in een filmpje hoe ze het afgelopen jaar zijn doorgekomen.

Aan de orde was de notitie waarin het College van Burgemeester en Wethouders uitgebreid op een rijtje gezet heeft wat er allemaal gedaan is in de stad, om iedereen door de crisis te helpen.  “Voorlopig moeten we nog volhouden. En dat is moeilijk. Recent hebben we gezien dat de rek er soms echt uit is; de horecaondernemers hebben die boodschap begin deze maand maar al te duidelijk afgegeven, ook in onze stad.”

Terugblik

In het document een terugblik op de afgelopen twaalf maanden. Over de ‘staat van de stad’; hoe staat de economie en de zorgsector ervoor, wat is het gemoed van de inwoners en welke gevolgen zijn  er op veiligheidsgebied? Alles onderbouwd met veel cijfers. Uitgelegd wordt welke ondersteuning er aan mensen, organisaties en bedrijven is gegeven. Verder aandacht voor de manier waarop de ambtelijke organisatie met de situatie is omgegaan.

Toekomst

Maar wat wacht Helmond na corona? Die vraag werd gesteld door meerdere fracties: “Vooruitkijken en bezinnen op de toekomst (GroenLinks). Niet alleen investeren in de economie, maar vooral in onze bewoners (PvdA). Maatwerk voor verenigingen (Lokaal Sterk en Helmond Aktief). Leegstand in de stad voorkomen (Plan!). Bestaande problemen onder een vergrootglas, reageer pro-actief (SP). Een draaiboek voor na corona (50Plus). Help ondernemers die tussen wal en het schip vallen (Helder Helmond). Heb het niet over wat het ons kost, maar laten we het investeren noemen (D66). Leerlingen die gestopt zijn met school weer motiveren en onderwijs helpen achterstanden weg te werken (CDA). Aandacht voor de arbeidsmarkt (VVD).”

Uitgesproken zorgen worden gedeeld door het college. “Maar we kunnen niet alles dichtfietsen”, merkte wethouder Erik de Vries op.  Elke wethouder verzekerde de raad doordrongen te zijn van genoemde problemen. Vanuit de eigen portefeuille wordt gewerkt aan oplossingen. Van cultuur (extra steunpakket) tot onderwijs (campagne voor jongeren), van horeca tot ouderen.

Burgemeester Elly Blanksma besloot met de opmerking dat eind april een XL vaccinatielocatie in Helmond open gaat (zie ander bericht op deze site). “Dat biedt perspectief op een zomer waar wellicht weer wat meer mag.”

De gemeenteraad vergadert al tijden digitaal. Vorig jaar werd de raadzaal tijdelijk coronaproof ingericht (Foto: Henk van Dijk)

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *