Regio ontvangt geld vanuit het Rijk voor ‘Peel Digitaal’

In regio de Peel heeft Staatssecretaris Mona Keijzer digitaal een cheque uitgereikt ter waarde van 400.000 euro. Het geld wordt besteed aan ontwikkeling van digitalisering in de regio. Bedrijven in de regio worden warm gemaakt voor nieuwe digitale toepassingen zoals bijvoorbeeld robotisering. Daarnaast is het doel om 26.000 leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo met praktijkopdrachten, stages en evenementen op het gebied van techniek te laten ervaren hoe belangrijk technische beroepen zijn, nu en in de toekomst.

Wethouder Serge van de Brug van gemeente Helmond nam de digitale cheque namens de samenwerkingspartners in ontvangst: “In de Peelregio wordt goed samengewerkt. Ik ben trots dat deze regio ook vanuit het Rijk wordt gezien als dé plek waar innovatie aan de orde van de dag is en de ontwikkeling van digitale toepassingen voor het bedrijfsleven snel gaan. De jeugd gaat ervaren welke kansen er zijn als je kiest voor een technisch beroep.”

Samenwerkingspartners Peel Digitaal

Peel Digitaal is een gezamenlijk initiatief van de regiogemeenten in de Peel en het Midden- en Klein Bedrijf (MKB). Partners in deze samenwerking zijn Innovatiehuis de Peel, Stichting High Tech Helmond-De Peel, Smart Industries Fieldlab De Peel, Regiegroep Onderwijs en Arbeidsmarkt Helmond-De Peel, de gemeenten Helmond, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Asten en Someren.

Inhoud van de MKB-deal Peel Digitaal

Met dit project worden de kansen van digitalisering beter onder de aandacht gebracht en toegankelijker gemaakt voor regionale MKB-bedrijven. Verder is het de bedoeling dat de arbeidsmarkt daar beter op aansluit. Ondernemers gaan aan de slag met inspirerende workshops, succesverhalen, opgedane kennis en ervaringen.

Daarnaast komt er een platform Stageregio Helmond-De Peel. Daarin doen 500 tot 750 MKB-bedrijven uit alle sectoren mee. Deze bedrijven bieden innovatieve praktijkopdrachten, stages en evenementen aan, bedoeld voor alle inwoners en studenten van de Peelregio. Daarmee willen ze inwoners beter verbinden met het MKB bedrijfsleven. Maar liefst 5.000 medewerkers krijgen bijscholing op het gebied van digitalisering. En 26.000 leerlingen moeten bereikt worden in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De aandacht voor educatie op het gebied van techniek en digitalisering zorgt voor de nieuwe, digitaal vaardige medewerkers van de toekomst.

Het ministerie EZK investeert in de MKB-deals

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) draagt in totaal ruim zeven miljoen euro bij aan regionale MKB-projecten van provincies en gemeenten, de zogeheten MKB-deals. Staatssecretaris Mona Keijzer heeft dertien MKB-deals  verspreid over het hele land uitgereikt. Bedrijven worden op deze manier beter in staat gesteld om te innoveren, te digitaliseren en internationaal te ondernemen. Op www.helmond.nl/mkb-deal is meer informatie beschikbaar in de vorm van een filmpje.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Ditisonzewijk.nl Paula van Hout

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *