‘Reskilling IT’ in strijd tegen personeelstekort

In de Brainport-regio in en rondom Helmond en Eindhoven is het project Reskilling IT in het leven geroepen in de strijd tegen het personeelstekort. Mensen worden tijdens dit traject omgeschoold naar de IT-branche. Het gaat daarbij vooral om werken in de techsupport als IT helpdeskmedewerker of werkplekondersteuner.

De vraag naar ICT’ers in Noord-Brabant blijft toenemen, zo meldt het UWV. En de ICT wordt de komende jaren naar verwachting de sterkst groeiende sector. Helaas gaat die verwachte groei samen met personeelstekorten. Nergens is de arbeidsmarkt zo krap als voor ICT-beroepen. Er zijn nog altijd werkzoekenden met een ICT-achtergrond. Maar in veel gevallen voldoen zij niet aan de eisen die werkgevers stellen. Creatieve oplossingen zijn nodig om deze mismatch op te lossen en het potentieel van deze beroepsklasse volledig te benutten. Zo start in de Brainport-regio het project Reskilling IT in de strijd tegen het personeelstelkort.

Krappe arbeidsmarkt

“In Brabant is er al jaren sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt voor ICT-beroepen”, stelt Jessie Vossen, arbeidsmarktadviseur bij UWV. “Hoewel het aantal ICT’ers nog altijd stijgt, had die groei sterker kunnen zijn als er meer personeel beschikbaar zou zijn. Toch blijven er altijd kansen. Zo zijn er in Brabant veel vacatures voor softwareontwikkelaars. Terwijl er van het beperkt aantal werkzoekende ICT’ers ook relatief veel staan ingeschreven als softwareontwikkelaar. Dat komt door een kwalitatieve mismatch. Bedrijven zoeken vooral naar jonge hbo’ers of wo’ers met recente ervaring. En dat terwijl de mensen die aan de kant staan relatief vaker mensen met een mbo-diploma zijn. Of 55-plussers die in een verder verleden in de ICT werkten. Gezien de snelle technologische ontwikkelingen kun je dan niet zomaar weer direct aan het werk. Er ligt voor iedereen een uitdaging om die kloof te dichten.”

Krapte neemt toe

Voor 2023 voorspelt UWV voor de sector ICT een groei van 600 nieuwe banen van werknemers (+ 1,6%). En een toename van 1.100 (+ 3,1%) in 2024. Daarmee wordt de ICT naar verwachting de komende jaren de sterkst groeiende sector. Die verwachte banengroei gaat samen met een nog veel grotere vraag naar ICT’ers. In het eerste kwartaal van 2023 stonden er 3.400 ICT-vacatures open. Dat is 41% meer dan in het eerste kwartaal van 2019. Aan de andere kant daalde het aantal WW-uitkeringen voor mensen met een ICT-achtergrond in juli 2023 ten opzichte van dezelfde maand in 2019 met bijna een derde, tot slechts 507. De krapte neemt in de ICT dus toe. En het wordt steeds moeilijker om met de direct inzetbare werkzoekenden de vacatures te vervullen.

Mismatch

Die tekorten worden versterkt door een kwalitatieve mismatch. De meeste werkgevers vereisen minimaal een hbo- of wo-diploma. Maar ongeveer de helft van de mensen met een WW-uitkering en een ICT-achtergrond heeft als hoogste opleiding mbo niveau 4. Daar komt bij dat de ICT een sector is met relatief veel jonge werknemers. 60% van de werknemers in de Brabantse ICT-sector is tussen de 27 en 50 jaar. De keerzijde daarvan is dat ICT’ers van 55 jaar en ouder oververtegenwoordigd zijn in de groep werkzoekenden. Bijna 30% van de Brabantse ICT’ers met een WW-uitkering is 55 jaar of ouder. Dit is hoog in verhouding tot het aandeel 55-plussers onder werkende ICT’ers (landelijk 14%).

Omscholen en bijscholen

Het aantal direct inzetbare werkzoekenden is niet voldoende om het grote aantal vacatures te vervullen. Toch zijn er wel degelijk kansen om de groep werkzoekenden aan te spreken. Veel werkgevers zijn al intensiever en anders gaan werven. Zo zetten zij headhunters in, laten ze vacatures langer openstaan of benaderen ze kandidaten rechtstreeks via sociale media. Maar om de kwalitatieve mismatch op te lossen zijn ook andere oplossingen nodig. Zoals een grotere focus op vaardigheden in plaats van diploma’s. Ook het om- en bijscholen van werkzoekenden kan uitkomst bieden.

Oplossingen om IT’ers te werven

In de Brainport-regio in en rondom Helmond en Eindhoven is het project ‘Reskilling IT’ opgestart in de strijd tegen het personeelstekort. Mensen worden tijdens dit traject omgeschoold naar de IT-branche. Het gaat daarbij vooral om werken in de techsupport als IT helpdeskmedewerker of werkplekondersteuner. “Na zes intensieve weken in de schoolbanken zijn deelnemers klaar om aan de slag te gaan bij een van de deelnemende bedrijven“, zegt Richard Kerste, projectmanager bij Brainport Development. “Uit de praktijk blijkt dat het lastig is voor mensen om middels omscholing aan de slag te gaan in IT-banen als softwareontwikkelaar of cloud engineer. Daarom steken wij in op aantrekkelijke instapbanen met wat meer praktisch werk. Bijvoorbeeld op een IT helpdesk. En als iemand er goed in blijkt te zijn, kan die degene doorontwikkelen naar andere IT functies.”

Verschillende achtergronden

De deelnemers aan dit omscholingstraject hebben allerlei verschillende achtergronden. Kerste: “Mensen die niet meer gelukkig zijn in hun werk en zich graag laten omscholen. Of die vanuit een uitkeringssituatie bij UWV of een van de gemeentes komen. Maar het belangrijkste is dat de deelnemers gemotiveerd zijn en affiniteit hebben met techniek en IT. Werkervaring in de IT is niet nodig. En het vraagt om mbo niveau 4 werk- en denkniveau of hoger, maar een diploma hoeft niet.”

Ontwikkeling WW-uitkeringen

In juli 2023 werden er in Noord-Brabant 23.785 WW-uitkeringen verstrekt. Dat is een stijging van 0,5% ten opzichte van de maand ervoor. In vergelijking met een jaar geleden daalde het totaal aantal verstrekte WW-uitkeringen in Noord-Brabant met 2,2%. In Nederland daalde het aantal WW-uitkeringen de afgelopen maand met 0,4%. In de sectoren uitzendbedrijven (+98) en onderwijs (+53) nam het aantal WW-uitkeringen vooral toe in Noord-Brabant.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *