Ruim 67.000 euro aan schade door vuurwerk in Helmond

Er is afgelopen jaar meer schade door vuurwerk aangericht dan in 2020. Ondanks het landelijk vuurwerkverbod tijdens en in aanloop naar de jaarwisseling. De totale schade door vuurwerk in 2021 bedraagt 67.135 euro. Toen was het 43.000 euro. Vooral in Rijpelberg, Stiphout-Warande en Helmond-Noord ging het mis. Ook ziet de gemeente dat inwoners een steeds langere periode in het jaar veel last van vuurwerk hebben. Daarom stellen burgemeester en wethouders dat er snel iets op landelijk niveau moet gebeuren.

Vorig jaar is door de gemeenteraad een motie aangenomen om bij het kabinet aan te dringen op een landelijk vuurwerkverbod. In de landelijke discussie is in het afgelopen jaar duidelijk de verdeeldheid hierover zichtbaar geweest. De problematiek overstijgt de gemeentegrenzen en vraagt om een duidelijke landelijke lijn, schrijven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. “Wij onderschrijven dan ook de oproep van het Veiligheidsberaad aan het nieuwe kabinet om op korte termijn een meerjarenstrategie voor vuurwerk en de jaarwisseling vast te stellen. Daarbij is het – gelet op de uitvoerbaarheid – belangrijk dat dit op korte termijn gebeurt, de regels voor alle gemeenten gelijk zijn en er afspraken worden gemaakt met buurlanden België en Duitsland over de verkoop van in Nederland verboden vuurwerk. Zonder een eenduidige landelijke lijn is lokale handhaving niet goed mogelijk.”

Schade

De totale schade door vuurwerk aan gemeentelijke eigendommen in 2021 is 67.135 euro en het jaar daarvoor was dat 43.000 euro. Het betreft onder andere vernielingen van afvalbakken, verkeersregelinstallaties, verkeersborden en blikvangers. De meeste schade is aangericht in de wijken Rijpelberg, Stiphout-Warande en Helmond-Noord. Het college schrijft: “Het is zonde en onnodig dat ieder jaar kosten gemaakt moeten worden om schade door vuurwerk te moeten herstellen. Het geld dat nodig is om de schade te herstellen had ook aan veel andere goede dingen in de stad besteed kunnen worden. Door het ontbreken van bewijzen is het niet mogelijk om de schade op de afstekers te verhalen.”

Ontvangen meldingen

Over geheel 2021 zijn 6573 meldingen van vuurwerkoverlast ontvangen. Dit is ongeveer 10 procent minder dan in 2020. De meeste meldingen van vuurwerkoverlast zijn afkomstig uit de wijken Brouwhuis, Helmond-Noord en Rijpelberg. “We constateren echter dat onze inwoners over een steeds langere periode overlast ervaren. Dat geldt zeker voor de periode vanaf september, maar ook het jaar rond ontvangen we meldingen van
vuurwerkoverlast.”

Ook dit jaar sneuvelden er weer eigendommen van de gemeente (Archieffoto DiH) 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.