Senzer past nu al maatwerk toe met kostendelersnorm

Senzer gaat nu al maatwerk toepassen met het (niet meer) toepassen van de kostendelersnorm. Dat vooruitlopend op de wetswijziging per 1 januari 2023. Dan wordt de kostendelersnorm afgeschaft voor jongeren onder de 27 jaar. Enkele dagen geleden heeft de Tweede Kamer daarmee ingestemd. De werkwijze van Senzer gaat per direct in. De kostendelersnorm schrijft voor dat een bijstandsgerechtigde die een gezamenlijke huishouding voert met iemand vanaf 21 jaar die ook een inkomen heeft, gekort wordt op zijn/haar uitkering.

Redenering is dat in zo’n geval kosten kunnen worden gedeeld en er dus minder bijstand nodig is. In veel gevallen gaat het om alleenstaande ouders met inwonende kinderen. Ook mantelzorgers die inwonen bij een zieke naaste, worden hiermee geconfronteerd.

Werkbedrijf Senzer, die voor de gemeente Helmond dit onderdeel van de Participatiewet uitvoert, is wettelijk verplicht de kostendelersnorm toe te passen. Daarop zijn slechts zeer incidenteel uitzonderingen mogelijk.

Vooruitlopend op de wetswijziging per 1 januari 2023 heeft Senzer bekeken welke mogelijkheden er nu al zijn om ruimhartiger om te gaan met het (niet meer) toepassen van de kostendelersnorm. De gemeente en Senzer sluiten hiermee ook aan op de breed gedragen motie die in februari 2021 in de gemeenteraad is aangenomen. Daarin wordt opgeroepen tot maximaal zoeken naar ruimte voor maatwerk.

De kostendelersnorm is al langere tijd onderwerp van politieke discussie. Onder andere de VNG en zeer onlangs de FNV pleiten voor afschaffing van de kostendelersnorm omdat deze kan leiden tot armoede en dakloosheid.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.