SMS-bom politie brengt drugsgebruikers in contact met hulp

Deze week heeft de politie drugsgebruikers actief door middel van een sms-bom benaderd. Het sms-bericht geeft een ingang naar hulp bij drugsverslaving, schuldhulpverlening of hulp om een uitweg te vinden uit de drugswereld. De politie werkte bij het versturen van de SMS-bom nauw samen met gemeente en het Openbaar Ministerie (OM).

De afgelopen tijd heeft de politie en haar partners veel geïnvesteerd in het tegen gaan van drugscriminaliteit in de binnenstad Helmond. Via diverse onderzoeken heeft de politie een behoorlijk aantal ‘klant’- gegevens kunnen achterhalen die hen in contact brengt met de drugsgebruikers.

Doelstelling is om de drugsgebruikers te helpen met het vinden van een uitweg. De telefoonnummers zijn hiervoor eenmalig gebruikt, worden niet met anderen gedeeld en leiden niet tot een registratie in de politiesystemen.

Haitske de Veen, Teamchef basisteam Peelland: “We zien personen die in de drugshandel worden gelokt en geen uitweg meer zien. We zien criminelen misbruik maken van kwetsbare mensen, die door gebruik van verdovende middelen afhankelijk zijn van hun dealer en daarom soms hun huis ter beschikking stellen als opslagplek voor voorraad. Of ze laten hun bankrekening misbruiken voor financiële drugstransacties. Met deze actie willen we gebruikers laten weten dat er een weg is naar een leven zonder drugsgebruik. Drugsgebruik is onlosmakelijk met criminaliteit verbonden.”

Burgemeester Elly Blanksma: “Wij willen laten weten dat er wel degelijk een uitweg is. Je kunt, al dan niet met hulp, áltijd stoppen met gebruiken en je leven weer op orde krijgen. We zeggen NEE tegen drugsgebruik, het maakt meer kapot dan ons lief is. Drugsgebruikers hebben niet altijd in de gaten dat ze een systeem van criminaliteit en geweld in stand houden.”

Samen werken aan een veilige en leefbare binnenstad

We werken samen met de gemeente Helmond, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst aan een veilige en leefbare binnenstad door o.a.de drugshandel te stoppen en te voorkomen dat jongeren de zware criminaliteit in worden gezogen. Daarbij wordt ook samengewerkt met hulpverleners, ouders, jongerenwerk en scholen in de buurt. En door ondermijnende drugscriminaliteit gezamenlijk aan te pakken, kan de overheid naast strafrechtelijk vervolgen ook illegaal verkregen vermogen afpakken, panden sluiten, huurcontracten opzeggen én jongeren waarschuwen tegen de verleiding van een criminele loopbaan. https://www.politie.nl/

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *