Solarcentury kan doorgaan met plan zonneweide

Uit de beantwoording van het College van Burgemeester en Wethouders op vragen van Helder Helmond en PvdA blijkt dat Solarcentury verder kan gaan met het opstellen van plan van aanpak voor het plaatsen van een zonneweide in Stiphout. “Solarcentury maakt ook nog een verslag dat onderdeel uitmaakt van het totale plan van aanpak dat wordt openbaar gemaakt.”

De vragen werden door beide fracties gesteld omdat er onduidelijkheden waren en onzekerheden bij de inwoners van Stiphout over het draagvlak in de wijk voor de zonnevelden. Het draagvlak voor de zonneweide zal door de gemeente getoetst worden tijdens de beoordeling van de vergunningsaanvraag. “Deze toets vindt plaats tijdens de beoordeling van de eventuele vergunningaanvraag en zal ook bij u als gemeenteraad voorbij komen in verband met de benodigde verklaring van geen bedenkingen. Dit alles als onderdeel van ons traject als vergunningverlener.
Het kan dan ook niet zo zijn, dat ontwikkelingen worden doorgeduwd,” laat het college in de beantwoording weten.

Aanvraag eerder al ingetrokken

Het bedrijf Solarcentury trok eerder al eens de vergunningsaanvraag in. “Deze was niet compleet; onder andere het participatietraject ontbrak nog. In overleg met de gemeente heeft Solarcentury zelf deze aanvraag ingetrokken om eerst een participatietraject te doorlopen.” Met dat traject gaat Solarcentury nu verder aan de slag.

Geen andere plannen

Volgens het College van Burgmeester en Wethouders is Solarcentury ook het enige bedrijf dat nog met plannen in ontwikkeling is voor het gebied. De gemeente heeft zelf ook maar een beperkte functie binnen het ontwikkelen van plannen. “Als gemeente hebben we procesmatig gestuurd en met alle partijen gesprekken gevoerd. Het initiatief voor participatie ligt bij initiatiefnemer. De rol van de gemeente is beperkt tot die van vergunningverlener.”

Het college belooft aan de gemeenteraad de leden op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. “Wij zullen dit traject, maar ook de lopende trajecten in onze aangrenzende gemeentes evalueren en deze ervaringen meenemen in de evaluatie van het beleid in 2021. Hierbij zullen wij u als gemeenteraad eveneens betrekken.”

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie DitisHelmond Liam Toll

Liam Toll volgt namens DitisHelmond de Helmondse politiek en heeft tevens een wekelijkse column op deze site.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *