Solarcentury: ‘Maak van voormalige vuilstort natuur- en zonneweide’

De voormalige vuilstort Leemkuilen bij Stiphout wordt omgevormd tot gebied met natuur en zonnepanelen. Dat is het plan van de grondeigenaren samen met het in Den Bosch gevestigde bedrijf Solarcentury. In de plannen wordt 9 hectare van het gebied natuur en 13 hectare zonneweide. Het geheel wordt omzoomd door groen zodat het landschap intact en beleefbaar blijft. Het gebied blijft toegankelijk, met extra ruimte voor recreatie. Solarcentury gaat voor de precieze vormgeving in gesprek met omwonenden en biedt aan financieel te delen in de opbrengsten. Zo zou bijvoorbeeld een lokale vereniging of coöperatie het park volledig over kunnen nemen.

De kern van het plan is de plaatsing van zonnepanelen, genoeg om het elektriciteitsverbruik van duizenden huishoudens duurzaam te voorzien en zo een bijdrage te leveren aan de strijd tegen klimaatverandering. Een harde belofte daarbij is dat de natuur in het gebied erop vooruit gaat. Dat is een belofte waarop organisaties als Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieu Federaties toezien, mede omdat Solarcentury werkt conform de Gedragscode Zon op Land. Momenteel is het een vervuild, agrarisch gebied zonder zeldzame of beschermde planten. Doordat op veel plaatsen vlak onder het oppervlak afval zit mag het grootste deel van het gebied niet voor voedselproductie gebruikt worden en is het enkel geschikt voor bijvoorbeeld het weiden van schapen of het telen van gras. De natuur die Solarcentury rondom en onder de panelen aanplant wordt dusdanig gekozen dat deze ontwikkeling een positief effect heeft op de inheemse biodiversiteit. De natuurwaarden zullen met de komst van de zonneweide gegarandeerd meer worden dan het grasland nu, beweert Sloarcentury.

Ondanks dat het gebied vervuild is, is het landschappelijk nu ook mooi. Dat blijft zo en wordt zelfs versterkt, zegt het bedrijf. In de plannen zou veel meer ruimte komen voor de natuur en wordt het ook voor recreanten aantrekkelijker. “Er komen hagen, bloemenweides, poelen voor amfibieën en picknick-plekken op plaatsen die nu nog ontoegankelijk zijn. De zonnepanelen worden laag en zoveel mogelijk uit het zicht geplaatst en wel zo dat genoeg zonlicht en regenwater de vegetatie op de bodem bereikt.” Hoe het gebied precies wordt ingericht bespreekt Solarcentury met omwonenden. Iedereen in de buurt is hiervoor benaderd. Er was in december nog een digitale informatieavond en binnenkort wordt nogmaals een informatiebijeenkomst gehouden. Solarcentury is niet betrokken bij de informatiebijeenkomst die op 21 januari door Stichting Geledingszone Stiphout is georganiseerd.

Een ander belangrijk punt is dat mensen uit de buurt mee kunnen profiteren, aldus Solarcentury. Het bedrijf ‘biedt hen zonnepanelen voor de eigen woning, tegen een flink gereduceerd tarief’. Mensen kunnen mee-investeren en een rendement krijgen. “Bij voldoende interesse kunnen omwonenden zelfs eigenaar worden van een gedeelte of het gehele project.” Solarcentury is hiervoor momenteel in overleg met een enthousiaste groep burgers.

Solarcentury ziet ook de twijfels bij sommigen over het nut van duurzame energie of over de plek van deze zonneweide. “Over twijfels, zorgen, vragen of suggesties gaat Solarcentury het gesprek aan.” Daarvoor kan contact opgenomen worden met Jeroen van Mensvoort via jeroen.vanmensvoort@solarcentury.com of via de website. Op deze website staan ook de vragen die reeds gesteld zijn.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *