Stand van zaken tijdelijke ondersteuning in coronacrisis

Inwoners die door corona te maken krijgen met een inkomensverlies en daardoor in de problemen komen om hun vaste woonlasten te betalen, kunnen een beroep doen op de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De uitvoering van deze tijdelijke regeling doet Senzer en sinds maart 2021 kunnen inwoners een aanvraag indienen. De aanvragen blijven echter achter bij de verwachtingen. Daarom is de regeling verruimd. 

Ook krijgt de gemeente signalen dat sommige aanvragers sparen voor hun pensioen en door de vermogenstoets niet in aanmerking kwamen voor de TONK. Omdat het Rijk het budget verdubbelde, is de regeling te verruimd, met terugwerkende kracht. Er is besloten om geen vermogenstoets meer te hanteren en om de bedragen te verhogen. Aanvragers kunnen nu eenmalig een bedrag ter hoogte van € 1.750,- of € 3.000,- ontvangen. De regeling loopt nog tot 1 oktober. De gemeente hoopt dat inwoners uit de doelgroep zo nodig alsnog een aanvraag indienen.

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

Sinds maart 2020 bestaat de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandige Ondernemers (TOZO), die in onze arbeidsmarktregio ook door Senzer wordt uitgevoerd. De TOZO-regeling is gedurende de looptijd  meerde malen gewijzigd. Op dit moment loopt de 5e TOZO tranche, van 1 juli tot en met 30 september 2021. De verschillen in de Tozo-tranches zitten onder meer in de looptijd en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling.

Als onderdeel van de TOZO regeling is per 1 januari 2021 de ‘heroriëntatie voor zelfstandige ondernemers’ in werking getreden. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Sinds maart 2020 tot begin juli hebben in Helmond ruim 3.100 ondernemers een aanvraag gedaan voor de TOZO-regeling. Voor Helmond is daarmee een bedrag gemoeid van € 8.6 miljoen. Daarvoor wordt de gemeente volledig gecompenseerd door het Rijk.

Subsidieregeling nieuwe culturele activiteiten in centrum

In de Crisis- en Herstelnota is 300.000 euro opgenomen voor culturele activiteiten in het centrum van Helmond. Helmondse organisaties kunnen maximaal 15.000 euro subsidie aanvragen voor nieuwe culturele activiteiten die uitnodigend en laagdrempelig zijn voor een brede doelgroep. Een samenwerkingsverband van culturele organisaties kan voor een grootschalige activiteit een hoger subsidiebedrag aanvragen. De subsidieregeling loopt in principe tot eind 2022. Meer informatie is te vinden op www.helmond.nl/cultuurimpuls.

Compensatie Taxbus

Covid-19 heeft aanzienlijke invloed op het Collectief vraagafhankelijk Vervoersysteem Taxbus. Gelet op het belang om deze Wmo-voorziening op peil te houden, zijn de aanbieders financieel gecompenseerd. Er worden inmiddels maandelijkse tarieven gehanteerd, die aangepast worden aan de (steeds) wisselende vraag. Hoewel er momenteel sprake is van een stijgende lijn in de vervoersomvang, is deze nog onvoldoende stabiel. Besloten is dan ook om vooralsnog de staffelmethode tot 31 december 2021 voort te zetten. De verwachting is dat er medio 2022 voldoende stabiliteit is. Dan wordt weer uitgegaan van een vergoeding volgens een vast tarief.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.