Statement jongeren We Care Helmond over Palestina

Het Jongereninitiatief van We Care Helmond maakt zich ernstige zorgen over de situatie in Palestina. Daarom roepen de jongeren op tot een staakt-het-vuren in Gaza en dringen ze aan op humanitaire hulp voor de slachtoffers. Ook vragen de jongeren lokale en nationale leiders om niet langer te zwijgen, maar actie te ondernemen en zich uit te spreken tegen onrecht. Hieronder lees je het complete statement van het Jongereninitiatief.

“Als jongeren van We Care Helmond zijn we diep getroffen door de recente gebeurtenissen in Palestina. We zijn bezorgd over het duidelijke contrast in de respons van onze overheid en wereldleiders op verschillende internationale crises. Waar er brede steun en aandacht was voor de situatie in Oekraïne, zien we een opvallend gebrek aan actie of zelfs erkenning als het gaat om de tragedie in Palestina.”

Verbondenheid

“In Helmond, een gemeenschap die zich inzet voor exclusiviteit en diversiteit, voelen we een sterke verbondenheid met de slachtoffers van onrecht. Ongeacht hun afkomst of geloof. De stilte en het gebrek aan initiatief in onze stad met betrekking tot de Palestijnse kwestie is zorgwekkend. Deze stilte
staat in schril contrast met onze waarden als gemeenschap. En als jongerenorganisatie die zich inzet voor iedereen, ongeacht ras of afkomst. We zijn geschokt door het grote aantal slachtoffers in Palestina, veroorzaakt door bombardementen en een langdurig conflict. Al meer dan 11.000 doden zijn er gevallen in 4 weken tijd. Het gaat hier niet alleen om cijfers, maar om mensenlevens, kinderen, baby’s, gezinnen en gemeenschappen die worden verwoest.”

Niet serieus genomen

“Als jongeren voelen we ons minder gehoord en serieus genomen door de politiek. Dit draagt bij aan een gevoel van ongelijkheid en tweedeling in onze samenleving. Wij, de jongeren van We Care Helmond, staan voor een inclusieve samenleving waarin diversiteit omarmd wordt en iedereen meetelt. Laten we deze waarden niet alleen belijden, maar ze ook in praktijk brengen door onze stem te verheffen voor degenen die nu onze steun het hardst nodig hebben.”

Oproep tot staakt-het-vuren

“Daarom roepen wij op tot een staakt-het-vuren in Gaza en dringen we aan op humanitaire hulp voor de slachtoffers. We vragen onze lokale en nationale leiders om niet langer te zwijgen, maar actie te ondernemen en zich uit te spreken tegen onrecht. Het is tijd om de menselijke maat terug te brengen in ons beleid en onze reacties op internationale crises. Laten we samen werken aan een wereld waarin iedereen, ongeacht afkomst of geloof, erkend en gewaardeerd wordt. We zijn uiteindelijk allemaal mensen van vlees en bloed.”

We Care Helmond

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *