Stichting Het Huis Onder De Regenboog gaat van start in Helmond

Stichting HET HUIS ONDER DE REGENBOOG gaat van start in Helmond.

Stichting HET HUIS ONDER DE REGENBOOG

Bijna een jaar geleden sierde een grote Regenboog de bovengevel van het pand op de Mierloseweg 43 te Helmond. De Regenboog als symbool van vrijheid voor íedereen. Hiermee werd de landelijke pers gehaald. Helaas werd de Regenboog als exces aangemerkt en diende verwijderd te worden. Hierop werd er een petitie gestart waarop veel steunbetuigingen volgden. Na intensieve gesprekken met de gemeente werd besloten dat een deel van de Regenboog mocht blijven. Hierdoor staat er nu in de Regenboogstad Helmond een Regenbooghuis.

Werkgroep

Eric en Diënne Flohr willen met de Regenboog op hun pand openstaan om mensen te helpen met het (her)vinden van hun (gender)identiteit. In 2019 ontdekte Diënne, in haar toenmalige functie van zorgcoördinator op het ROC Helmond, dat er voor de studenten met genderdysforie en hun ouders, geen enkele plek was waar zij terecht konden met vragen, tips, of anderszins. De idee voor een Regenbooghuis is toen geboren. Na de Regenboog-commotie dienden zich enkele Helmonders aan, die zelf ook ooit worstelden met hun gender maar inmiddels een transitie goed doorlopen hebben, en volkomen tevreden zijn. Met zijn vijven hebben zij in de zomer 2022 een werkgroep gevormd met als doel een stichting

Subsidie

Weer volgen gesprekken met de gemeente met als resultaat dat er een startsubsidie wordt toegekend. Hiermee is vervolgens Stichting HET HUIS ONDER DE REGENBOOG opgericht en het bijbehorende drukwerk betaald.

Missie en visie

Stichting HET HUIS ONDER DE REGENBOOG beschermt en bevordert de gelijkwaardigheid van in eerste instantie LHBTIQ+ inwoners van de gemeente Helmond e.o.; waarbij de T het uitgangspunt is. De Stichting zet zich in voor iedereen bij het ondersteunen van (gender)identiteit. De Stichting werkt voornamelijk met vrijwilligers. Er wordt altijd vanuit gelijkwaardigheid,
verbondenheid en deskundigheid gewerkt.

Motto

In vrijheid jezelf durven en kunnen zijn

Laagdrempelig

Bezoek HET HUIS ONDER DE REGENBOOG na het maken van een afspraak: M 06 – 478 648 94
hethuisonderderegenboog@gmail.com

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.