Stiphout komt in actie door sloop het Aambeeld

Een groepje bezorgde Stiphoutenaren vraagt aandacht voor de problemen die zijn ontstaan door de sloop en de bouwplannen op de plek van het Aambeeld in Stiphout. Zij willen aandacht van alle inwoners van Stiphout en de gemeente Helmond.

Met de sloop ontstaan er problemen met de activiteiten die de fanfare en het MFC Stiphout organiseren. Dóór de sloop is al een deel van het kloppend hart van Stiphout verdwenen en dreigt de exploitatie van het MFC er onder te gaan lijden. Ook de fanfare wordt ernstig beperkt in de activiteiten.

Daarom zijn er afgelopen zaterdag banners geplaatst op de gildeborden die op twee plaatsen staan bij het binnenrijden van Stiphout. Daarop staat de tekst ‘Behoud MFC voor Stiphout’.

Van alle verenigingen en gebruikers van het MFC werd gevraagd om met één afgevaardigde aanwezig te zijn, dit in verband met de 1,5 meterregel.

“Natuurlijk is het plaatsen van een banner geen hot item, maar de achterliggende problemen zijn zeker wel urgent voor Stiphout. We zijn niet tegen bouwplannen, maar wel tegen een direct achteruitgaan van het wijkcentrum en fanfaregebouw. Dit gaat het sociale, culturele en maatschappelijke leven in Stiphout ernstig aantasten,” zeggen de actievoerders.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *