Subsidie voor vier initiatieven rondom Global Goals

De gemeente Helmond besteedt jaarlijks één euro per inwoner aan projecten die bijdragen aan bewustwording rondom de Global Goals. Er is jaarlijks 35.000 euro subsidie beschikbaar. Ieder initiatief kan maximaal 10.000 euro aanvragen. Vier initiatieven krijgen nu subsidie: het groene schoolplein van IKC Trudo, het project ‘de wereldburger’ van basisschool de Vuurvogel, Stichting Kadowinja en WeCareHelmond.

Een belangrijk streven is om de bewustwording onder inwoners te vergroten en inwoners te stimuleren om bij te dragen aan de Global Goals. De adviescommissie Global Goals heeft zich gebogen over twaalf aanvragen. Er is extra waardering voor initiatieven die veel inwoners bereiken, gericht zijn op jongeren en effect hebben op de langere termijn.

Groen schoolplein

IKC Trudo gaat aan de slag met een groen schoolplein. De bedoeling is om leerlingen te stimuleren om meer na te denken over duurzaamheid en de natuur. Het schoolplein moet bijdragen aan de bewustwording. Daarnaast zorgt het aanpassen van het schoolplein voor regenwateropvang wat erg belangrijk is in deze tijden van klimaatverandering.

Wereldburgerschap

Stichting OBUMU Nederland-Uganda breidt het project ‘de wereldburger’ verder uit. Basisschool de Vuurvogel heeft al langer contact met basisschool St. Charles Lwanda in Oeganda om kennis en ervaring uit te wisselen op het gebied van wereldburgerschap. Met het geld wil de stichting laptops aanschaffen voor de St. Charles Lwanda-school. Met deze laptops kunnen lessen digitaal worden uitgewisseld tussen kinderen en leerkrachten van deze scholen. Zo kunnen leeftijdsgenootjes uit Helmond en Oeganda bevindingen over dit project met elkaar delen en een kijkje nemen in elkaars wereld.

Gezonde voeding

Stichting Kadowinja organiseert begin 2022 in wijkcentrum ’t Brandpunt in Helmond Brandevoort een bijeenkomst over gezonde voeding onder andere met inbreng van de Biologische Markt en Buurttuin Brandevoort. Tijdens deze bijeenkomst wordt er voorlichting gegeven over verantwoord een duurzame voeding. Bezoekers kunnen gezonde voeding proeven en kopen. Daarnaast wordt er een biologisch benefietdiner georganiseerd.

WeCareHelmond

WeCareHelmond draagt bij aan het oplossen van problemen in de wijk en gaat. Er wordt een dialoog gehouden waarbij betrokken jongeren in gesprek gaan met buurtbewoners om te kijken naar oplossingen voor problemen die binnen de wijk spelen. Daarbij krijgen met name jongeren een stem, omdat WeCareHelmond stelt dat jongeren ondervertegenwoordigd zijn in inspraak en meedenken over de wijkaanpak. Er is samenwerking met andere vrijwilligers en instanties (wijkteams, politie) en ondernemers uit de stad.

‘Helden van Helmond’

In het najaar is de campagne Helden van Helmond gelanceerd waarbij inwoners van Helmond in het zonnetje werden gezet vanwege hun inzet voor de Global Goals. Er zijn inspirerende voorbeelden gefilmd en gefotografeerd. Op de website www.heldenvanhelmond.nl zijn deze te bekijken. Inmiddels hebben meer dan 150 inwoners een Held van Helmond genomineerd.

Het FairTrade label

De gemeente Helmond is sinds 31 oktober officieel FairTrade gemeente. Een werkgroep van enthousiaste vrijwilligers heeft hard gewerkt om de titel te ontvangen.

Global Goals in het onderwijs

Er is een aanbod ontwikkeld voor alle Helmondse scholen. Zo zijn er introductielessen om op een interactieve manier kennis te maken met de Global Goals, een klimaatspel, een escaperoom en nog meer. Inmiddels zijn er 15 scholen uit Helmond betrokken.

De mogelijkheden van platform MAEX

MAEX is het platform waar inzichtelijk wordt gemaakt hoe maatschappelijke organisaties of initiatieven bijdragen aan de Global Goals in Helmond en welke waarde dit heeft. Inmiddels staan er 57 initiatieven op de pagina van Helmond.

In oktober overhandigde wethouder Dortmans op de Fair Trade markt het label Fair Trade Gemeente. (Foto: Maartje Rubenkamp)

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.