Tekort Glasvezel Helmond veel groter

Uit de conceptjaarrekening 2022 van Glasvezel Helmond B.V. blijkt dat het financiële tekort van de onderneming veel groter is dan werd verwacht, namelijk ruim twee keer zo hoog. De jaarrekening sluit af met een tekort van € 981.000, waar een negatief resultaat van € 415.000 was begroot.

De achterblijvende resultaten zijn in de eerste plaats het gevolg van een vertraging in de aanleg. Maar ook de stevige concurrentie van andere aanbieders speelt Glasvezel Helmond B.V. parten. “Hierdoor is de bezettingsgraad gedaald, wat druk legt op de liquiditeit van de onderneming Glasvezel Helmond B.V.”, aldus de gemeente Helmond.

Onderzoek

Om de juiste waardering van het gemeentelijke aandelenbelang (€6.250.000) te beoordelen, liet de gemeente door specialist Key Valuations een onderzoek uitvoeren naar de businesscase van Glasvezel Helmond B.V. Daarbij geeft de specialist aan dat de autonome groei én de bezettingsgraad snel kunnen stijgen, wanneer men netwerktoegang verleent aan andere marktpartijen. Het potentieel van de businesscase blijft hierdoor onveranderd positief, zo toont het onderzoek van Key Valuations aan. Wel schuift het break-even point, het moment waarop de opbrengsten de gemaakte kosten overtreffen, verder richting de toekomst.

Bovendien kan het zijn dat de gemeente, door de gedaalde liquiditeit van de onderneming, haar garantstelling aan moet spreken. Deze middelen zullen uiteindelijk wel weer terugvloeien naar de gemeente, zo is de verwachting.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *